Photo

Σάββατο, 30 Ιουνίου 2018

Η Εκκλησία έχει νομοθετική εξουσία: Πράξεις 15:28, Πράξεις 16:4, A´ Κορ. 5:4-5 - Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ


ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ


Η Εκκλησία έχει νομοθετική εξουσία:

Πράξεις 15:28, Πράξεις 16:4, A´ Κορ. 5:4-5

Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ

Ἡ Ἐκκλησία ἔχει νομοθετική ἐξουσία:

«“Ἔδοξε γάρ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι καί ἡμῖν (: ἀποφασίσθηκε ἀπό τό Ἅγ. Πνεῦμα κι ἐμᾶς) μηδέν πλέον ἐπιτίθεσθαι ὑμῖν βάρος πλήν τῶν ἐπάναγκες τούτων”(Πράξεις 15, 28 κ.τ.λ.). (Ἄρα οἱ Ἀπόστολοι καί ἡ πρώτη αὐτή Σύνοδος μποροῦσαν, ἐάν ἔκριναν εὔλογο, νά ἐπιβάλουν καί ἄλλο βάρος ἤ μᾶλλον Ἐκκλησιαστικούς κανόνες στούς τότε χριστιανούς.)

“Ὡς δέ διεπορεύοντο τάς πόλεις, παρεδίδουν αὐτοῖς φυλάσσειν τά δόγματα τά κεκριμένα (: πού εἶχαν ἀποφασισθῆ) ὑπό τῶν ἀποστόλων καί πρεσβυτέρων τῶν ἐν Ἱερουσαλήμ”(Πράξεις 16, 4)·

“Συναχθέντων ὑμῶν καί τοῦ ἐμοῦ πνεύματος σύν τῇ δυνάμει τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, παραδοῦναι τόν τοιοῦτον [τόν αἱμομίκτη] τῷ σατανᾷ εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκός, ἵνα τό πνεῦμα σωθῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ”(Α´ Κορ 5:4-5)».

Από το Βιβλίο: Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ, Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΣ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ, Ἐκδόσεις Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός (6978461846, 2108220542), Σταμάτα 2014

Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018

Εξαιτίας της ζωής που κάνουμε οι δαίμονες έχουν εξουσία πάνω μας - Άγιος Λουκάς ο Ιατρός, Επίσκοπος Κριμαίας (+1961)


ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣἘξαιτίας τῆς ζωῆς πού κάνουμε 

οἱ δαίμονες ἔχουν ἐξουσία πάνω μας

Άγιος Λουκάς ο Ιατρός, Επίσκοπος Κριμαίας (+1961):

«Ὁ Κύριος ἔστειλε τούς μαθητές του στόν κόσμο νά διώχνουν τά δαιμόνια. Ἄς βάλουμε γιά τόν ἑαυτό μας σκοπό νά διώξουμε τούς δαίμονες ἀπ᾽ τή δική μας καρδιά. Καί πρῶτα ἄς παραδεχθοῦμε μέ ταπείνωσι ὅτι ἐξαιτίας τῆς ζωῆς πού κάνουμε οἱ δαίμονες ἔχουν ἐξουσία πάνω μας. Ἄν μ᾽ αὐτή τήν ταπεινή σκέψι θ᾽ ἀρχίσουμε ἀπ᾽ τή μετάνοια καί ζητήσαμε τήν παντοδύναμη βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τότε θά λάβουμε τή χάρι Του. Καί τότε θά μπορέσουμε νά διώχνουμε τά δαιμόνια ὄχι μόνο ἀπ᾽ τή δική μας καρδιά, ἀλλά καί ἀπ᾽ τίς καρδιές τῶν συνανθρώπων μας».

Πηγή:

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΗ

Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

Ερώτηση: Ποια είναι η ιστορία της Δημιουργίας και Σωτηρίας του ανθρώπινου γενους και γιατι ο Χριστός αποφασισε να ιδρυσει την Εκκλησία Του και τι είπε για το μέλλον Της;


ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΕρώτηση: Ποια είναι η ιστορία της Δημιουργίας και Σωτηρίας του ανθρώπινου γενους και γιατι ο Χριστός αποφασισε να ιδρυσει την Εκκλησία Του και τι είπε για το μέλλον Της;

Απάντηση:

Ο αληθινός Θεός είναι η Αγία Τριάδα: Ο Πατήρ, Υιός & το Αγιο Πνευμα! Είναι τρία Πρόσωπα, αλλά ένας Θεός.

Ο Τριαδικός Θεός είναι ο Δημιουργός του Σύμπαντος και του ανθρώπου.

Οι δύο πρώτοι άνθρωποι ειναι ο Αδάμ και η Εύα οι οποίοι και παράκουσαν την εντολή του Θεού, η οποία μάλιστα ήταν εντολή νηστείας: Ότι μπορούν να φάνε από όλα τα δέντρα του Παραδείσου εκτός από ένα δέντρο.

Αυτή την εντολή νηστείας στον Αδάμ και την Εύα την έβαλε ο Θεός για να τους δώσει την ευκαιρία να αγαπήσουν το Θεό με την ελεύθερη βούλησή τους.

Ο Αδάμ και η Εύα παράκουσαν την εντολή του Θεού και έτσι μπήκε το προπατωρικό αμάρτημα σε όλο το ανθρώπινο γένος αλλά και στη φύση.

Υστερα ο Αδάμ και η Εύα έκαναν πρώτα δύο παιδιά τον Άβελ και τον Κάιν, όπου ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ.

Στην συνέχεια ο Αδάμ και η Εύα έκαναν κι άλλα παιδιά και αυξήθηκε το ανθρώπινο γένος.

Οι άνθρωποι πάνω στην ελευθερία τους επέλεξαν την αμαρτία και φτάνουμε στην εποχή του Νώε όπου μονο η οικογένεια του Νώε αγαπούσε το Θεό. Όλοι οι άλλοι ανθρωποι είχαν πέσει στην ειδωλολατρεία και στην αμαρτία.

Ετσι ο Θεός είπε στον Νώε να κτίσει την Κιβωτό και για 100 περίπου χρόνια, όσο καιρό έκανε να κτιστεί η Κιβωτος έκανε κήρυγμα μετανοίας στους ανθρώπους αλλά όλοι τον

Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

Τι είναι Κατήχηση, πίστη & γνώση; - Η λέξη Κατήχηση χρησιμοποιήθηκε από παλαιά από τα χρόνια των Αγίων Αποστόλων


COMING HOME - ORTHODOXY

ΟρθοδοξίαΤι είναι Κατήχηση, πίστη & γνώση;

Η λέξη Κατήχηση χρησιμοποιήθηκε από παλαιά 

από τα χρόνια των Αγίων Αποστόλων

Τι είναι Ορθόδοξη Κατήχηση;

Είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας μας για την πίστη μας, που πρέπει όλοι οι χριστιανοί να τη μάθουμε, για να γίνουμε συνειδητοί χριστιανοί και να ευαρεστήσουμε τον Θεό.

Ποια είναι η έννοια της λέξης "Κατήχηση";

Η λέξη "Κατήχηση" σημαίνει διδασκαλία, προφορική. Και χρησιμοποιήθηκε η λέξη αυτή από παλαιά, από τα χρόνια των αγίων Αποστόλων, για να δηλώσει την στοιχειώδη διδασκαλία της χριστιανικής πίστης, που είναι αναγκαία για κάθε χριστιανό. Είναι δε πλασμένη η λέξη από εκείνο που συνέβη την Πεντηκοστή. Κατά την Πεντηκοστή ήρθε από πάνω, από τον ουρανό, προς τα κάτω ήχος, σαν ισχυρή βοή ανέμου και γέμισε όλο το σπίτι, όπου ήταν συγκετρωμένοι οι μαθητές. Από αυτές τις λέξεις "κάτω-ήχος", έγινε η λέξη "Κατήχηση".

Τι χρειάζεται για να γίνουμε συνειδητοί χριστιανοί και να ευαρεστήσουμε τον Θεό;

Χρειάζεται όπως είπαμε, Κατήχηση. Για να ευαρεστήσουμε τον Θεό, χρειάζεται κατά πρώτον να έχουμε την γνώση του αληθινού Θεού μας και σωστή πίστη σ'Αυτόν και δεύτερον η ζώή μας να έχει έργα καλά σύμφωνα με την πίστη μας.

Γιατί κατά πρώτον είναι αναγκαία η πίστη;

Γιατί όπως τα λέει ο λόγος του Θεού "χωρίς πίστη είναι αδύνατον να ευαρεστήσουμε τον Θεό"(Εβρ.11, 6).

Γιατί πρέπει τα καλά έργα να είναι αχώριστά από την πίστη;

Γιατί όπως το λέει ο λόγος του Θεού "η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρά".

Τι είναι πίστη;

Κατά το ωραίο ορισμό του αποστόλου Παύλου, πίστη είναι "ελπιζομένων υπόστασις, πραγμάτων έλεγχος, ου βλεπομένων"(Εβρ11, 1), δηλαδή ακλόνητη πεποίθηση στην

Η Σημασία της Κατήχησης & πρώτες οδηγίες για την Ορθόδοξη Χριστιανική ζωή


ORTHODOXY IS LOVE

Η Ορθοδοξία είναι ΑγάπηΗ Σημασία της Κατήχησης 

& πρώτες οδηγίες για την Ορθόδοξη Χριστιανική ζωή

Όταν κάποιος δεν είναι βαπτισμένος αλλά ξεκινάει την Κατήχηση τότε ανήκει στην τάξη των Κατηχουμένων.

Δηλ. ένας π.χ. Προτεστάντης που αποφασίζει να βαπτιστεί Ορθόδοξος Χριστιανός, όταν ξεκινάει την Κατήχηση παύει να είναι Προτεστάντης. Πλέον ανήκει στην τάξη των Κατηχουμένων της Ορθοδοξίας.

Για να ξεκινήσει κάποιος Προτεστάντης την Ορθόδοξη Κατήχηση με σκοπό να βαπτιστεί Ορθόδοξος Χριστιανός πρέπει να πάρει μερικές αποφάσεις και να βάλει μερικούς κανόνες στη ζωή του με σκοπό να διδαχτεί σωστά την Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη και να αποβάλλει από την ψυχή του τις Προτεσταντικές διδασκαλίες.

Πρέπει να πηγαίνεις από δω και πέρα κάθε Κυριακή στη Θεία Λειτουργία και επειδή δεν είσαι ακόμη βαπτισμένος Ορθόδοξος Χριστιανός θα μείνεις στη Θ. Λειτουργία μέχρι το Ευαγγέλιο. Από το Ευαγγέλιο και μετά παρακολουθούν τη Θεία Λειτουργία μόνο οι βαπτισμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί.

Επίσης δεν πρέπει να ξαναδιαβάσεις ποτέ Προτεστάντικα κείμενα (βιβλία, φυλλάδια, άρθρα στο internet κλπ.), γιατί όταν διαβάζουμε προτεστάντικα κείμενα μολύνεται η ψυχή μας με αιρετικές, λανθασμένες διδασκαλίες.

Τα Προτεστάντικα κείμενα έχουν μέσα κάποιες σωστές διδασκαλιες π.χ. για τη ζωή του Χριστού, αλλά παράλληλα έχουν μέσα και αιρετικές λανθασμένες διδασκαλίες παρερμηνεύοντας την Αγία Γραφή και απομονώνοντας εδάφιά της με αποτελεσμα να βγαίνει άλλο νόημα.

Επισης δεν πρεπει να ξαναπας ποτέ σε Προτεστάντικες συναθροίσεις. Αν καποιος συγγενεις ή φιλος σου σε προσκαλέσει να πας θα του πεις: "Είμαι Ορθόδοξος δεν θέλω να έρθω. Πηγαίνω μόνο σε Ορθόδοξες εκκλησίες".

Με αυτόν τον τρόπο ξεκαθαρίζεις την θέση σου με ευγένεια χωρις να προσβάλλεις τον άλλο.

Επίσης, να προσπαθείς να κάνεις τον Σταυρό στην αρχή της ημέρας ή πριν βγεις από το σπίτι λέγοντας "Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με" (και ότι άλλο θες ως προσευχή).

Επίσης προσπάθησε να έχεις μαζί σου πάντα μία εικονίτσα του Χριστού και της Παναγίας. Εχε την μέσα στο πορτοφόλι σου ή στην τσάντα σου.

Μία Εικόνα του Χριστού είναι μία φωτογραφία του Χριστού, δεν λατρευουμε το ξύλο και το

Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018

Άγιος Θεοφάνης & Αγία Πανσέμνη η πρώην πόρνη στην Αντιόχεια της Συρίας (+363) - 10 Ιουνίου


SAINTS OF MY HEARTΆγιος Θεοφάνης & Αγία Πανσέμνη

η πρώην πόρνη στην Αντιόχεια της Συρίας (+363)

10 Ιουνίου

Oύτος ο Όσιος Θεοφάνης ήτον από την Aντιόχειαν, γεννηθείς δε από γονείς απίστους και ασεβείς, ογλίγωρα μετετέθη προς την εις Xριστόν πίστιν και ευσέβειαν. Όταν δε έφθασεν εις ηλικίαν δεκαπέντε χρόνων, επήρε γυναίκα διά γάμου, και ζήσας με αυτήν χρόνους τρεις, αφ’ ου εκείνη απέθανεν, ευθύς αυτός προσήλθεν εις την του Xριστού Eκκλησίαν, και εδέχθη το Άγιον Bάπτισμα.

Όθεν κοντά εις την πόλιν της Aντιοχείας κτίσας ένα κελλάκι στενώτατον, έκλεισεν εκεί μέσα τον εαυτόν του ο αοίδιμος, καθαριζόμενος πάντοτε από όλα τα πάθη, και αποκτώντας όλα εκείνα τα μέσα και όργανα, τα οποία συνεργούσι προς την τελειότητα, και άκραν αρετήν. Mαθών δε διά μίαν δημοσίαν πόρνην Πανσέμνην ονομαζομένην, πως γίνεται εις πολλούς αιτία απωλείας, επροσευχήθη πρώτον και αφιέρωσε τον εαυτόν του εις τον Θεόν.

Έπειτα ευγήκεν από το κελλίον του, και εκδυθείς το τρίχινον φόρεμα οπού εφόρει, ενεδύθη φορέματα πολύτιμα. Eπήρε δε από τον πατέρα του και δέκα λίτρας χρυσάφι, λέγωντας εις αυτόν, ότι έχει να πάρη άλλην γυναίκα. Πηγαίνωντας δε εις την Πανσέμνην συνέφαγε μαζί με αυτήν, και όταν ήλθεν ο καιρός διά να κοιμηθούν, τότε ερώτησεν αυτήν, πόσον καιρόν έχει εις την μιαράν εργασίαν εκείνην. Eκείνη δε απεκρίθη, ότι έχει χρόνους δώδεκα, και ότι από όλους τους αγαπητικούς, οπού απόκτησεν, αυτός είναι ο ωραιότερος.

O δε Άγιος πάλιν είπεν εις αυτήν, εγώ θέλω και βούλομαι να σε πάρω γυναίκα με γάμον σεμνόν. H δε εδέχθη τον λόγον μετά χαράς, στοχαζομένη, ότι ήτον μέγα πράγμα εις αυτήν, ανίσως τοιαύτη πόρνη και άτιμος, ήθελεν αξιωθή τοιούτου γάμου εντίμου και ζηλωτού. Όθεν έδωκεν εις αυτήν το χρυσάφι οπού εβάστα και της είπεν, ότι πηγαίνει να ετοιμάση τα προς τον γάμον επιτήδεια.

Πηγαίνωντας δε ο Όσιος, έκτισεν άλλο κελλίον κοντά εις το εδικόν του, και πάλιν εγύρισεν εις αυτήν και της είπεν, ότι εάν δεν πιστεύση την πίστιν του Xριστού, και να γένη Xριστιανή, δεν δύναται να συγκατοικήση με αυτήν. H δε Πανσέμνη, πρώτον μεν, εδυσκολεύετο εις τούτο, και ανέβαλε τον καιρόν.

Ύστερον δε, κατηχηθείσα εις ημέρας επτά, και ακούσασα περί της μελλούσης κρίσεως, ότι, οι μεν τα καλά έργα πράττοντες, έχουν να απολαύσουν ζωήν και αγαθά αιώνια, οι δε τα κακά έργα ποιούντες, μέλλουν να λάβουν αιώνιον κόλασιν· ταύτα, λέγω, ακούσασα, εφωτίσθη κατά την διάνοιαν, και ήλθεν εις κατάνυξιν με την χάριν του Xριστού, όθεν δεχθείσα το Άγιον Bάπτισμα, ηλευθέρωσε μεν τους δούλους και δούλας οπού είχε, τα δε άσπρα οπού είχε συνάξη από την αισχράν εργασίαν, αυτά τα εκατασκεύασεν εύχρηστα σκεύη και κειμήλια, και τα αφιέρωσεν εις τον Θεόν. Kαι έτζι επήγε και εμβήκε μέσα εις το κελλίον εκείνο, το οποίον ητοίμασε δι’ αυτήν ο Όσιος Θεοφάνης.

Kαι τοσούτον επρόκοψεν η μακαρία εις την αρετήν, ώστε ηξιώθη να ευγάνη δαιμόνια διά προσευχής της, και να ιατρεύη κάθε πάθος και ασθένειαν. Zήσασα δε εκεί ένα χρόνον και δύω μήνας, απήλθε προς Kύριον, μαζί με τον Όσιον και θαυματουργόν Θεοφάνη.

(Από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)

Πηγή:

http://www.snhell.gr/references/synaxaristis/search.asp?id=938&search=3

Οι Άγιοι Άγγελοι στη ζωή του Χριστιανού - Αρχιμ. Ειρηναίου Λαφτσή


HAVE FAITH - ORTHODOXYΟι Άγιοι Άγγελοι στη ζωή του Χριστιανού

Αρχιμ. Ειρηναίου Λαφτσή

Πολλοί από τους ανθρώπους έχουν συνδέσει τους Αγγέλους με τα παραμύθια. Άλλοι νομίζουν ότι είναι διακοσμητικά στοιχεία της γιορτής των Χριστουγέννων. Υπάρχουν και κάποιοι που γνωρίζουν τους αγγέλους από τα έργα τέχνης καλλιτεχνών, κυρίως, της βικτωριανής σχολής.

Οι χριστιανοί όμως γνωρίζουμε πως οι Άγγελοι αποτελούν ζωντανή πραγματικότητα και δεν ανήκουν στην μυθολογία ή στην έμπνευση. Είναι ενεργητικές και δραστήριες παρουσίες μέσα στον κόσμο και μάλιστα αποτελούν δυναμικό μέρος του. Όποιος αγνοεί τους Αγγέλους, στην ουσία στερεί την ζωή του από την προστασία τους, την φροντίδα, την βοήθεια και την παρηγοριά τους, την οποία χαρίζει σε μας  ο Θεός όταν το ζητάμε με την προσευχής μας.

Ζούμε σε μια εποχή όπου η ζωή των άλλων δεν έχει αξία. Ο θάνατος έγινε το πιο συνηθισμένο φαινόμενο, τόσο οικείο σε μας, που το βλέπουμε καθημερινά στα Μέσα Ενημέρωσης και δεν μας προκαλεί κάποια ανησυχία ή εντύπωση. Οι ασθένειες κυριαρχούν ακόμη και με την μορφή παγκόσμιων επιδημιών, όπως ο Έμπολα. Οι ισχυροί της γης  εκλιπαρούν για ειρήνη στις διεθνείς συσκέψεις και όταν επιστρέφουν στους… οίκους τους, πωλούν όπλα.

Τα φυσικά φαινόμενα δημιουργούν αλλεπάλληλες πλημμύρες, σεισμούς, ξηρασίες  που είναι συνέπεια της ανθρώπινης κακοποίησης της φύσης. Σε ένα τέτοιο κόσμο, λοιπόν, είναι πολύ

Τρίτη, 29 Μαΐου 2018

Η Εκκλησία την οποία ίδρυσε ο Κύριος είναι θεία και ανθρώπινη - π. Ιωήλ Γιαννακόπουλος


COMING HOME - ORTHODOXYΗ Εκκλησία την οποία ίδρυσε ο Κύριος είναι θεία και ανθρώπινη

Ὁ π. Ἰωήλ Γιαννακόπουλος σημειώνει:

«Ἡ Ἐκκλησία τήν ὁποία ἵδρυσε ὁ Κύριος εἶναι θεία καί ἀνθρώπινη. Εἶναι θεία, διότι ὁ ἱδρυτής της εἶναι Θεός. Εἶναι ἀνθρώπινη, διότι τό ὑλικό της εἶναι ἄνθρωποι. Ὡς θεία ἡ Ἐκκλησία, ἔχει μέσα της κάτι τό ἀμετάβλητο· ὡς ἀνθρώπινη ἔχει κάτι τό μεταβλητό. Ἀμετάβλητο εἶναι ἡ ψυχή της (τά δόγματα καί ἡ ἠθική). Ἰδού ἡ καθαρά παράδοσι. Μεταβλητό εἶναι οἱ ἐξωτερικές ἐκδηλώσεις λατρείας. Ὅπως, δηλαδή, κάθε ὀργανισμός ἔχει κάτι τό μόνιμο διά τοῦ ὁποίου συνδέεται μέ τό παρελθόν, τήν ἀρχαιότητα, ὥστε δέν ἐξέρχεται ἀπ’ τό εἶδος στό ὁποῖο ἀνήκει, ἔχει καί κάτι τό μεταβλητό, διότι ἐξελίσσεται, λαμβάνει νέες μορφές ἐξωτερικές καί ἔτσι συνδέεται μέ τό ἑκάστοτε παρόν, τό μέλλον, ἔτσι καί ἡ Ἐκκλησία ὡς ζωντανός ὀργανισμός ἔχει ἀρχαιότητα, παρελθόν, ἀλλά καί ἐξέλιξι, μέλλον. Τό πρῶτο, ὄντας ἐσωτερικό, εἶναι ἀμετάβλητο —δόγματα καί ἠθική—, τό ἄλλο ἐξωτερικά μεταβλητό, ἡ ἐξωτερική λατρεία. Ἡ διπλή σύστασι ἀπό παρελθόν καί μέλλον, δηλαδή ἀρχαιότητα καί ἐξέλιξι, ἀμετάβλητο καί μεταβλητό, εἶναι χαρακτηριστικό κάθε ὀργανισμοῦ. Μόνο τά νεκρά σώματα οἱ μούμιες ἔχουν παρελθόν μόνο, δηλαδή μόνο ἀρχαιότητα καί καθόλου ἐξέλιξι».

Από το Βιβλίο: Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ, Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΣ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ, Ἐκδόσεις Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, Σταμάτα 2014

Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018

Πού ωφείλεται η γαλήνη που αισθάνονται οι Προτεστάντες; - π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος (+1989)


COMING HOME - ORTHODOXY

ΟρθοδοξίαΠού ωφείλεται η γαλήνη που αισθάνονται οι Προτεστάντες;

π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος

Ρωτήθηκε κάποτε ὁ π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος (+1989):

—Γέροντα, εἶναι γνωστό ὅτι μόνο στήν ψυχή τῶν ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ βασιλεύει ἡ εἰρήνη. Ὅμως καί οἱ Προτεστάντες ἰσχυρίζονται ὅτι αἰσθάνονται μιά μόνιμη γαλήνη στήν καρδιά τους. Πῶς εἶναι δυνατόν νά συμβαίνη αὐτό, ἐφόσον βρίσκονται σέ πλάνη;

Καί ἀπάντησε:

—Στά χωριά, παιδί μου, ὅταν θέλουν οἱ χωρικοί νά δέσουν τό γαϊδούρι τους γιά βοσκή, δέν χρειάζεται νά τό δέσουν κι ἀπό τά τέσσερα πόδια. Ἀρκεῖ νά τό δέσουν ἀπό τό ἕνα.
Τό ἴδιο κάνει κι ὁ διάβολος μέ τούς Προτεστάντες. Ἀφοῦ τούς ἔχει δέσει ἀπό τό πόδι τῆς αἱρέσεως, δέν τούς προσβάλλει μέ ἄλλους πειρασμούς. Ἔτσι ἐξηγεῖται τό γιατί νοιώθουν εἰρήνη, ὅπως ἰσχυρίζονται. Ἡ εἰρήνη, ὅμως, αὐτή εἶναι ἐπίπλαστη καί πρόσκαιρη.

Ἀπό τό Βιβλίο: Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ, Ἀντιαιρετικά Ἐφόδια, ἐκδ. Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός (τηλ. 2108220542), Σταμάτα 2013

Πηγή:

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET

Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

Αποστάτησε ποτέ η Εκκλησία; - Μανώλης Καλομοίρης


COMING HOME - ORTHODOXY


Αποστάτησε ποτέ η Εκκλησία;

Μανώλης Καλομοίρης

Πολλές προτεσταντικές και άλλες σύγχρονες θρησκευτικές κινήσεις σήμερα διατείνονται πως η Εκκλησία που ιδρύθηκε από τον Χριστό και τους αποστόλους, αποστάτησε και δεν διατήρησε την αλήθεια. Με αυτό τον τρόπο προφανώς θέλουν να δικαιολογήσουν την ύπαρξή τους, αλλά και την πρόσφατη ιστορική εμφάνισή τους στους τελευταίους έναν ως πέντε αιώνες. Οι κινήσεις που μιλάνε για την αποστασία της Εκκλησίας περιλαμβάνουν πολλές προτεσταντικές εκκλησίες, τους Αντβεντιστές, τους Μάρτυρες του Ιεχωβά, τους Μορμόνους κλπ..

Μια μεγάλη αντίφαση

Αν όμως η Αρχαία Εκκλησία δεν έμεινε στην αλήθεια, όπως υποστηρίζουν διάφορες προτεσταντικές ομάδες και αιρέσεις, τότε έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να αποδεχτούν την εξουσία μίας αποστατημένης Εκκλησίας στο να αποφασίσει τον κανόνα της Καινής Διαθήκης! Πώς μπορούν να εμπιστεύονται τον κανόνα των 27 βιβλίων της Καινής Διαθήκης, που έφτιαξαν αποστάτες από την αλήθεια; Πώς είναι βέβαιοι ότι έκαναν σωστή επιλογή στο ποια βιβλία είναι θεόπνευστα ή όχι, αφού είχαν αποστατήσει από την θεϊκή αλήθεια; Πώς είναι σίγουροι ότι αφού ήταν αποστατημένη η Εκκλησία, δεν επέλεξε τα βιβλία που την συνέφεραν και απέρριψε αυτά που δεν την συνέφεραν; Αν όμως, εμπιστεύονται τον κανόνα της Καινής Διαθήκης, τότε –ασυνείδητα- εμπιστεύονται και την Εκκλησία που τον δημιούργησε!

Ο αρχαιότερος πλήρης κατάλογος των 27 βιβλίων της Καινής Διαθήκης δεν υπήρχε μέχρι το 367 μ.Χ. όταν ο Μέγας Αθανάσιος έγραψε την 39η εορταστική επιστολή του[1]! Ο κανόνας που έχουμε έκλεισε το 397 μ.Χ. με την Σύνοδο της Καρθαγένης. Τουλάχιστον εκείνη η Εκκλησία που μας έδωσε τον κανόνα της Καινής Διαθήκης ήταν «στύλος και εδραίωμα της αλήθειας» (Α΄ Τιμ. 3:15). Αν πράγματι διαφύλαξε η Εκκλησία την αποστολική παράδοση, μπορούσε να αποφασίσει τον κανόνα των έγκυρων βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Αν όμως

Θεία Εξομολόγηση: Ο Χριστός έστειλε τον Απόστολο Παύλο σε Πνευματικό Πατέρα - Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ


ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΘεία Εξομολόγηση:

Ο Χριστός έστειλε τον Απόστολο Παύλο

σε Πνευματικό Πατέρα

Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ:

Εἶπε ἕνας Ἁγιορείτης Γέροντας: "Ἡ ἀνώτερη τέχνη εἶναι τό πῶς θά σώσης τόν ἑαυτό σου στήν αἰωνιότητα καί στήν τέχνη αὐτή θέλεις καθηγητή. Δέν μπορεῖς νά μάθης μία τέχνη ἀπ᾽ τά βιβλία μόνο. Γι᾽ αὐτό καί ὁ Χριστός, μόλις ἐμφανίσθηκε στόν Ἀπόστολο Παῦλο, ἀμέσως τόν ἔστειλε σέ πνευματικό, τόν Ἀπόστολο Ἀνανία, γιά νά τόν διδάξη καί νά τόν συμβουλεύση".

Πηγή:

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΗ

Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018

Οι Ιερές Εικόνες


HEAVEN ON EARTH - ORTHODOXYΟι Ιερές Εικόνες

Η εικόνα δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο, ούτε ακόμη και μια απλή εικονογράφηση της Γραφής. Είναι αναπόσπαστο μέρος της Λειτουργίας, αποτελεί «μέσο για να γνωρίσουμε το Θεό και να ενωθούμε μαζί Του». Ο λόγος και η εικόνα στη Λειτουργία σχηματίζουν μια αξεχώριστη ολότητα, ένα μέσο συντονισμού, μια «πνευματόσφαιρα» θα μπορούσαμε να πούμε, διαμέσου της οποίας η Παράδοση καθιστά επίκαιρο και ζωντανό το Ευαγγέλιο. Έτσι η εικόνα αντιστοιχεί στη Γραφή όχι ως εικονογράφηση, αλλά με τον τρόπο που αντιστοιχούν σε αυτή τα λειτουργικά κείμενα: «τα κείμενα αυτά δεν γεννιούνται για να αναπαράγουν τη Γραφή όπως έχει. Είναι σαν τις υφάνσιμες ύλες. Εναλλάσσοντάς τες και αντιπαραβάλλοντας τα μέρη τους, αποκαλύπτουν το νόημά της, μας υποδεικνύουν τον τρόπο να ζήσουμε το ευαγγελικό κήρυγμα. Η εικόνα, απεικονίζοντας διάφορες στιγμές της αγίας ιστορίας, μεταδίδει με οπτικό τρόπο το νόημά τους και τη ζωτική σημασία τους. Έτσι, με τη λειτουργία και την εικόνα, η Γραφή ζει μέσα στην Εκκλησία και μέσα σε καθένα από τα μέλη της» (Olivier Clement, Η Θεολογία της Εικόνας).

Η εικόνα για την ορθοδοξία, είναι τρόπος και στάση ζωής, ήθος και ύφος και ουσιώδης διάσταση της αλήθειας της, σημείο από τα καίρια της διδασκαλίας της και της θεολογίας της και ίσως συνιστά το ενδότερο σημείο του είναι της. Αυτό αποκαλύπτουν τα θέματα και τα στοιχεία της ζωής της και της σκέψεώς της: Η Ανάσταση, η Μεταμόρφωση, ο Χριστός ως εικόνα και απαύγασμα του Πατέρα, ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού, οι Άγιοι ως εικόνες του Χριστού, η Εκκλησία ως εικόνα της Αγίας Τριάδος, η Λειτουργία, ο ορθόδοξος μοναχισμός με τη θεωρία του ακτίστου φωτός. Το καθετί κρύβει το θέμα της εικόνας. Όλα υπάρχουν και βιώνονται, όχι καθεαυτά, αλλά ως διάβαση, αναγωγή, πέρασμα, Πάσχα. Το καθετί βρίσκει τον εαυτό του μέσα στο άλλο, κατά το λόγο του Κυρίου, «ο εωρακώς εμέ εώρακε και τον Πατέρα». Το καθετί δεν αναπαύεται στον εαυτό του, αλλά οδεύει, διαβαίνει πρός το πρωτότυπο. Αυτή η διάβαση είναι η ουσία της αλήθειας της εικόνας αλλά και της

Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2018

Κονγκό, 1991: Θαυμαστή μεταστροφή από τον Προτεσταντισμό στην Ορθοδοξία με εμφάνιση του Αγίου Νικολάου σε Αφρικανό όπου του είπε: "Είμαι ο Άγιος Νικόλαος. Αν θέλεις να σωθείς να ακολουθήσεις τη δική μου Εκκλησία"


AFRICA OF MY HEARTΚονγκό, 1991: Θαυμαστή μεταστροφή

από τον Προτεσταντισμό στην Ορθοδοξία με εμφάνιση του

Αγίου Νικολάου σε Αφρικανό όπου του είπε: "Είμαι ο Άγιος Νικόλαος.

Αν θέλεις να σωθείς να ακολουθήσεις τη δική μου Εκκλησία"

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΗ

Βρισκόμασθε στό Κονγκό τῆς Ἀφρικῆς.

Ὁ Ἁγιορείτης ιεραπόστολος π. Δαμασκηνός Γρηγοριάτης ἀναφέρει:

«῞Ενα πρωϊνό τοῦ ᾽Ιανουαρίου 1991 εἰσῆλθε στήν αὐλή τῆς ἱεραποστολικῆς βάσεως Κολουέζι ὁ ἰθαγενής ἱερεύς π. ᾽Ιάκωβος συνοδευόμενος ἆπό τόν ὁμοεθνῆ του Τάμπουε. Μέ χαιρέτησαν ἐγκάρδια. Ὁ π. ᾽Ιάκωβος μοῦ συνέστησε τό νεαρό: “Ὁ κύριος αὐτός ζητεῖ νά γίνη Ὀρθόδοξος. Σοῦ τόν παραδίδω. Συζήτησε μαζί του ὅ,τι νομίζεις”. Ἦταν ἕνας λεπτός, σοβαρός καί σεμνός νέος ὄχι παραπάνω ἀπό τριάντα χρονῶν. Πρίν τοῦ ὑποβάλλω βροχή τίς ἐρωτήσεις, τοῦ ζήτησα νά μοῦ διηγηθῆ τήν ἱστορία του καί πῶς ἔφθασε ὥς ἐδῶ. Μοῦ διηγήθηκε λοιπόν τά ἑξῆς:

“Γεννήθηκα στό Λουμπουμπάσι τό 1963. Εἶμαι μοναχογιός εὐσεβῶν γονέων καθολικῶν. Ἀπό μικρός ἀκολουθοῦσα τήν Ἐκκλησία καί τίς ὑποδείξεις τῶν γονέων μου γιά τή σωτηρία μου. Στά εἴκοσί μου χρόνια ἐπηρεάσθηκα ἀπό τά ῾ἁγιοπνευματικά᾽ καί ῾ἁγιοφωτιστικά᾽ κηρύγματα τῶν Πεντηκοστιανῶν καί προσεχώρησα στήν αἵρεσί τους.

Ἀγαποῦσα τή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί ἐπιδόθηκα μέ ζῆλο σ᾽ αὐτήν. Πίστευα ὅτι εἶχα βρεῖ τήν ἀληθινή Ἐκκλησία καί σ᾽ αὐτήν τώρα θά ἔπρεπε νά κοπιάσω, γιά νά βοηθήσω καί τούς συνανθρώπους μου στό δύσκολο ἔργο τῆς σωτηρίας. Οἱ προϊστάμενοί μου ἐξεδήλωσαν τήν εὐαρέσκειά τους γιά τό ζῆλο μου πρός μάθησι καί θρησκευτική δρᾶσι καί γρήγορα μέ προήγαγαν σέ πάστορα μιᾶς ἐνορίας.

Σέ λίγο διάστημα ἄλλο σκαλί ἀνώτερο μέ περίμενε. Μοῦ ἔδωσαν τό ἀξίωμα τοῦ διδασκάλου καί ἱεροκήρυκα μιᾶς μεγάλης περιοχῆς πού περιλάμβανε ὅλο τό Λουμπουμπάσι καί πολλές ἐνορίες γύρω ἀπό αὐτό. Σ᾽ αὐτό τό ἔργο ἐπιδόθηκα πλέον ὄχι μέ ζῆλο, ἀλλά καί μέ φανατισμό. Θεωροῦσα τόν ἑαυτό μου εὐτυχῆ, διότι ἤμουνα πάνω ἀπό ὅλους, διότι τούς ὁδηγοῦσα ὅπως ἤθελα καί μέ τίς ἑρμηνεῖες τῆς ἁγίας Γραφῆς πού ἐγώ θεωροῦσα σωστές. Ἐπί δύο χρόνια ἐπισκεπτόμουν τίς ἐνορίες μου καθοδηγώντας τούς πάστορες μέ πύρινα κηρύγματα. Δέν δείλιαζα νά συνομιλήσω μέ ὁποιονδήποτε ἐπίσημο ὑπάλληλο τῆς χώρας μου. Τόν κυβερνήτη (νομάρχη) τοῦ Λουμπουμπάσι ἐγώ τόν μετέστρεψα ἀπό τόν Παπισμό στήν Πεντηκοστιανή αἵρεσι, καθώς καί ἄλλους παράγοντες.

Κάποια ἡμέρα πού διάβαζα τήν Καινή Διαθήκη προσεκτικά, διεπίστωσα ὅτι μερικά ἔργα καί

Σάββατο, 3 Φεβρουαρίου 2018

Μα όλοι αυτό κάνουν. Εγώ θα κάνω κάτι το διαφορετικό;


COMING HOME - ORTHODOXY


Μά ὅλοι αὐτό κάνουν. Ἐγώ θά κάνω κάτι τό διαφορετικό;

π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος:

Ἀκοῦτε τούς ἀνθρώπους καί λένε:

“Μά ὅλοι αὐτό κάνουν. Ἐγώ θά κάνω κάτι τό διαφορετικό;”!

Ὅταν ὅλοι πέφτουν, ἀγαπητέ μου, ἐσύ δέν θά ἤθελες νά εἶσαι ὄρθιος; Ὅταν σέ μία ἐπιδημία ὅλοι παθαίνουν γρίππη, ἐσύ δέν θά ἤθελες νά μήν κολλήσης γρίππη; Ὅταν ὅλοι οἱ φίλοι σου παθαίνουν πτώχευσι ἐμπορική, ἐσύ δέν θά ἤθελες νά ἔχης τά χρήματά σου ἐξασφαλισμένα; Ὅταν γίνη σεισμός κάι πέσουν ὅλα τά σπίτια, ἐσύ δέν θά ἤθελες τό δικό σου τό σπίτι νά εἶναι ὄρθιο καί ἀκέραιο; Σ᾽ αὐτά ὅλα γιατί δέν θά ζήλευες τήν πτώσι τῶν ἄλλων, καί τήν ζηλεύεις στό θέμα τῶν διασκεδάσεων καί τῶν ἡδονῶν;

Πηγή:

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΗ

Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018

Το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός ή απρόσωπη δύναμη; - Νικόλαος Σωτηρόπουλος


COMING HOME - ORTHODOXY

ΟρθοδοξίαΝΙΚΟΛΑΟΥ  I.  ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεολόγου – Φιλολόγου

ΑΘΗΝΑ 2003

ΤΟ  ΑΓΙΟΝ  ΠΝΕΥΜΑ

Έκδοσις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητος Ο  ΣΤΑΥΡΟΣ,

Ζωοδ. Πηγής 44, 106 81 Αθήναι, τηλ. 2103805539 

 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ

Ευχαριστίες στον ακούραστο εργάτη του Ευαγγελίου, τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο για την ευγενή παραχώρηση του βιβλίου προς δημοσίευση στο διαδίκτυο. Όποιος το διαβάσει  ας ευχηθεί υπέρ του δούλου του Θεού ΝΙΚΟΛΑΟΥ.  Ευχαριστίες και στον κ.Ευάγγελο Καραμπάτση για την  ηλεκτρονική σάρωση του βιβλίου.

http://multilingual-christisnity-orthodoxy.blogspot.com

MULTILINGUAL CHRISTIANITY - ORTHODOXY

Το μεγαλύτερο δόγμα του Χριστιανι­σμού, η μεγαλύτερη αλήθεια της Πίστεως, είνε ο Θεός μας. Η έννοια του Θεού μας είνε τόσο παράδοξη, τόσο μυ­στηριώδης, ώστε τέτοια έννοια ήταν αδύνατο να έλθη στη διάνοια του ανθρώπου. Η έννοια του Θεού μας είνε αδιανόητη και ανεπινόητη. Ο Θεός ως ένα ον κανονικώς έπρεπε να εννοήται ως ένα πρόσωπο. Δώ­δεκα Θεοί του Ολύμπου, ψεύτικοι βεβαί­ως Θεοί, εννοούνταν ως δώδεκα πρόσω­πα. Αλλ’ ο ένας Θεός του Χριστιανισμού, ο αληθινός Θεός, δεν εννοείται ως ένα πρόσωπο, αλλ’ ως τρία πρόσωπα, ως τρεις ύψιστες προσωπικότητες. Ο τριαδικός Θεός, αυτό είνε το παράδοξο των παρα­δόξων, αυτό είνε το μυστήριο των μυστη­ρίων, που δεν ήταν δυνατό να έλθη στη διάνοια του ανθρώπου.

Υπάρχει η έννοια του τριαδικού Θεού, η αδιανόητη και ανεπινόητη ανθρωπίνως, διότι υπάρχει πραγματικώς ο τριαδικός Θεός και φανέρωσε τον εαυτό του στους ανθρώπους. Άξιο παρατηρήσεως, ότι σ’ όλες τις αρχαίες μεγάλες Θρησκείες και Θεολογίες υπάρχει η έννοια της τριάδος. Το Αιγυπτιακό Πάνθεο είνε γεμάτο από τριάδες. Και διερωτάται κανείς: Πως στις αρχαίες μεγάλες Θρησκείες και Θεολο­γίες υπάρχει η έννοια της τριάδος; Η απάντησι στο σπουδαίο τούτο ερώτημα είνε: Από την αρχή, από τότε που δημιουργήθηκαν, οι άνθρωποι γνώρισαν το Θεό, το Δημιουργό τους, ως τριαδικό. Και από τότε, από την αφετηρία της, η ανθρωπότης διατήρησε ανάμνησι της τριαδικότητος του Θεού. Αλλ’ όσο παρέρχονταν οι αιώνες, όσο απομακρυνόταν η ανθρωπότης από την αφετηρία της, η έννοια της τριάδος αλλοιωνόταν, εξασθενούσε, έχα­νε την αρχική της σαφήνεια και λάμψι, συ­σκοτιζόταν, γινόταν όλο αμυδρότερη. Έξω δε από τη θεόπνευστη Γραφή, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, η έννοια της τριάδος εν συγκρίσει προς τις άλλες Θρησκείες διασώθηκε καθαρώτερη στην Ινδική Θρησκεία, όπου ο Βράχμα, ο Βισνού και ο Σίβα εννοούνται ως τρία πρόσω­πα, αλλ’ ως ένας Θεός. Αλλά μέσα στη Γραφή και στη Θρησκεία μας η αλήθεια του τριαδικού Θεού είνε ολοκάθαρη, λάμ­πει ηλίου φαεινότερον, διότι η Γραφή είνε θεόπνευστη και η Θρησκεία μας είνε εξ αποκαλύψεως. Κατά τη Γραφή και τη Θρη­σκεία μας ο Θεός είνε Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, τρία δηλαδή πρόσωπα η υποστάσεις, αλλά μία

Τρίτη, 2 Ιανουαρίου 2018

Τι είναι η Θεία Λειτουργία; - π. Στέφανος Αναγνωστόπουλος


EXPERIENCES DURING THE DIVINE LITURGY

Εμπειρίες κατά τη Θεία ΛειτουργίαΤι είναι η Θεία Λειτουργία;

π. Στέφανος Αναγνωστόπουλος

Πηγή:

https://paterstefanos.gr

ΠΑΤΗΡ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Η Θεία Λειτουργία είναι η δημόσια λατρεία όλων των πιστών. Προσφέρεται η λατρεία αυτή από το λαό του Θεού και το Λειτουργό ιερέα, προς το Θεό. Η θεία της δωρεά και ο σωτήριος καρπός της, δηλαδή η λυτρωτική Θυσία, είναι για όλους εμάς, που αποτελούμε το λαό του Θεού. ΄Αρα η Θεία Λειτουργία γίνεται από το λαό του Θεού για το λαό του Θεού. Από μας και για μας .

Επομένως, λαός του Θεού είναι και οι ιερείς και οι πιστοί Χριστιανοί, οι λαϊκοί. Εμείς οι ιερείς δε λειτουργούμε ποτέ μόνοι μας και μυστικά. Δε μπορεί, δηλαδή, ο ιερέας να τελέσει Θεία Λειτουργία, να πει «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος…» και ύστερα να πει και το «Αμήν». Να λέγει «Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν…» και να απαντά ο ίδιος «Κύριε ελέησον». Πρέπει να υπάρχει έστω και ένας ακόμη. Να υπάρχουν τουλάχιστον δύο: ο ένας να λειτουργεί και ο άλλος να αντιπροσωπεύει τους λαϊκούς.

Εμείς, ως λαός του Θεού, τελούμε τη Θεία Λειτουργία, δια μέσου όμως των ιερέων και των επισκόπων, που με τη χειροτονία τους έχουν τη Χάρη της Ιερωσύνης. Άλλο όμως οι λαϊκοί και άλλο οι ιερείς, οι Λειτουργοί του Υψίστου.

Οι ιερείς είναι οι λογικοί ποιμένες, που ποιμαίνουν την Εκκλησία του Χριστού, ενώ οι λαϊκοί είναι τα λογικά ποιμαινόμενα πρόβατα της Μάνδρας του Χριστού. Ο ιερέας, ως Λειτουργός του Υψίστου, που ιερουργεί τα πανάχραντα Μυστήρια, είναι συγχρόνως και μέλος του Σώματος του Χριστού. ΄Ολοι μαζί είμεθα μέλη Χριστού. Είμεθα και αλλήλων μέλη, είμεθα ο λαός του Θεού, είμεθα η Εκκλησία του Χριστού, το Σώμα του Χριστού.

Οσα αισθάνεται και ζη ο άξιος ιερέας, που λειτουργεί, και εκείνος, που αξίως συμμετέχει στη Θεία Κοινωνία, δε μπορεί να τα περιγράψει ούτε να τα εκθέσει. Δε μπορεί να τα πη με λόγια, να τα βάλει πάνω στο χαρτί και να τα γράψει. Αυτά που ζη κανείς, δε λέγονται, γιατί δε μπορούν να εκφραστούν με λέξεις. Κινδυνεύει δηλαδή να κενωθεί η αλήθεια, η αλήθεια του μεγάλου Μυστηρίου, που δε βρίσκεται στα λόγια, στις ωραίες ποιητικές εκφράσεις, στα τυχόν καλολογικά στοιχεία, που θα χρησιμοποιήσουμε, αλλά στο απροσπέλαστο ΓΕΓΟΝΟΣ της Μεταβολής των Τιμίων Δώρων, του άρτου και του οίνου, του ψωμιού και του κρασιού, σε Σώμα και Αίμα Χριστού. Τα λόγια μειώνουν το γεγονός… Το γεγονός αυτό βιώνεται όμως ψυχοσωματικά:

Ανάλογα με την πνευματικότητα του πιστού.

Ανάλογα με την πίστη του.

Ανάλογα με την καθαρότητα του.

Ανάλογα με τη μετάνοιά του.

Αποσπάσματα από το βιβλίο «Εμπειρίες κατά την Θεία Λειτουργία» του π. Στεφάνου Αναγνωστοπούλου

Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (+1994) για τις προγαμιαίες σχέσεις


SAINT PAISIOS OF MOUNT ATHOS

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης
Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (+1994)

για τις προγαμιαίες σχέσεις

Ήρθαν δύο-τρεις φοιτήτριες σήμερα και μου είπαν: «Γέροντα, κάντε προσευχή να περάσουμε στις εξετάσεις» και εγώ τις είπα: «Θα προσευχηθώ να περάσετε τις εξετάσεις της αγνότητας. Αυτό είναι το πιο βασικό. Όλα τα άλλα βολεύονται μετά». Καλά δεν τις είπα; Ναι, είναι μεγάλο πράγμα να βλέπεις στα πρόσωπα των νέων σήμερα τη σεμνότητα, την αγνότητα! Πολύ μεγάλο πράγμα!

Έρχονται μερικές κοπέλες οι καημένες τραυματισμένες. Ζουν άτακτα με νέους, δεν καταλαβαίνουν πως ο σκοπός τους δεν είναι καθαρός και σακατεύονται. «Τι να κάνω, πάτερ;» με ρωτούν. «Ο ταβερνιάρης, τις λέω, έχει φίλο τον μπεκρή, αλλά γαμπρό δεν τον κάνει στην κόρη του». Να σταματήσετε τις σχέσεις. Αν σας αγαπούν πραγματικά, θα το εκτιμήσουν. Αν σας αφήσουν, σημαίνει ότι δεν σας αγαπούν και θα κερδίσετε χρόνο».

Ο πονηρός εκμεταλλεύεται τη νεανική ηλικία, που έχει επιπλέον και τη σαρκική επανάσταση και προσπαθεί να καταστρέψει τα παιδιά στη δύσκολη αυτή περίοδο που περνούν. Το μυαλό είναι ανώριμο ακόμα, υπάρχει απειρία μεγάλη και απόθεμα πνευματικό καθόλου. Γι’ αυτό ο νέος πρέπει πάντα να αισθάνεται ως ανάγκη τις συμβουλές των μεγαλυτέρων σ’ αυτή την κρίσιμη ηλικία, για να μη γλιστρήσει στο γλυκό κατήφορο της κοσμικής λεωφόρου, που στη συνέχεια γεμίζει την ψυχή από άγχος και την απομακρύνει αιώνια από τον Θεό.

Καταλαβαίνω ότι ένα φυσιολογικό παιδί, στη νεανική ηλικία, δεν είναι εύκολο να βρίσκεται σε τέτοια πνευματική κατάσταση, ώστε να κάνει διάκριση· «ουκ ένι άρσεν και θήλυ». Γι’ αυτό και οι πνευματικοί πατέρες συνιστούν να μην κάνουν συντροφιά τα αγόρια με τα κορίτσια, όσο και πνευματικά κι αν είναι, γιατί η ηλικία είναι τέτοια που δε βοηθάει και ο πειρασμός εκμεταλλεύεται τη νεότητα. Γι’ αυτό συμφερότερο είναι ο νέος θα θεωρηθεί ακόμα και κουτός από τα κορίτσια (ή η νέα από τα αγόρια) για την πνευματική του φρονιμάδα και αγνότητα και να σηκώνει και αυτόν το βαρύ σταυρό. Γιατί αυτός ο βαρύς σταυρός κρύβει όλη τη δύναμη και τη σοφία του Θεού και τότε ο νέος θα είναι πιο δυνατός από τον Σαμψών και πιο σοφός από το σοφό Σολομώντα.

Καλύτερα είναι, όταν βαδίζει, να προσεύχεται και να μην κοιτά δεξιά και αριστερά, ακόμα και αν πρόκειται να παρεξηγηθεί από συγγενικά πρόσωπα, γιατί δήθεν τους περιφρόνησε και δεν τους μίλησε, παρά να περιεργάζεται και να βλάπτεται και να παρεξηγηθεί ακόμα από τους κοσμικούς ανθρώπους που σκέφτονται πονηρά. Χίλιες φορές καλύτερα να φεύγει σαν το αγρίμι από τους ανθρώπους μετά τον εκκλησιασμό για να διατηρήσει την πνευματική του φροντίδα και ό,τι απεκόμισε από τον εκκλησιασμό, παρά να κάθεται και να χαζεύει στις

Video: Περί προσευχής - π. Νίκων Νεοσκητιώτης, Άγιο Όρος


COMING HOME - ORTHODOXYΠερί προσευχής

π. Νίκων Νεοσκητιώτης, Άγιο Όρος

Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017

Ο μεταστραφείς από τον Προτεσταντισμό στην Ορθοδοξία Αμερικανός Matthew Gallatin γράφει για τις Ι. Εικόνες


CONVERSIONS TO ORTHODOXY


Ο μεταστραφείς από τον Προτεσταντισμό στην Ορθοδοξία

Αμερικανός Matthew Gallatin γράφει για τις Ι. Εικόνες

Ὁ μεταστραφείς ἀπό τόν Προτεσταντισμό στήν Ὀρθοδοξία Ἀμερικανός Matthew Gallatin γράφει πολύ σωστά:

«Σέ μία γωνία τοῦ σαλονιοῦ μου, βρίσκεται μία μεγάλη βιβλιοθήκη. Μαζί μέ τά βιβλία καί τά διακοσμητικά ἀντικείμενα, ἔχουμε ἐκεῖ καί τίς οἰκογενειακές φωτογραφίες. Μία ἀπ’ αὐτές τίς φωτογραφίες εἶναι τοῦ ἀγαπημένου ἀδελφοῦ μου, Barry, πού σκοτώθηκε σέ αὐτοκινητιστικό δυστύχημα τό 1976, στήν ἡλικία τῶν 21 ἐτῶν.

Τό νά πῶ ἁπλά ὅτι τόν ἀγαποῦσα δέν σκιαγραφεῖ ἐπαρκῶς τά αἰσθήματά μου γι’ αὐτόν. Ἔχουν περάσει 25 περίπου χρόνια ἀπ’ τό θάνατό του. Καί ὅμως, ἀκόμη καί σήμερα, ξυπνῶ κάθε 27η Ἰουλίου (μέρα τῶν γενεθλίων του) μέ δάκρυα στά μάτια καί μέ τή γλυκόπικρη ἀνάμνησί του στήν καρδιά μου.

Κανείς, λοιπόν, ἀπ’ τούς προτεστάντες φίλους μου δέν θά τό ἔβρισκε ἀφύσικο ἄν, ἐνῶ καθόμουν μπροστά στή βιβλιοθήκη, ἔπαιρνα στά χέρια μου τή φωτογραφία τοῦ ἀδελφοῦ μου καί τή φιλοῦσα. Γιατί, ὅμως, ὅταν πάω δύο βήματα παραπέρα, στό εἰκονοστάσι, καί φιλήσω τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας γίνομαι ξαφνικά εἰδωλολάτρης; Τί ἄλλαξε; Τί ἔχει ἡ Παναγία πού δέν ἀξίζει τήν ἀνάλογη ἀγάπη καί τό σεβασμό τόν ὁποῖο δείχνω στόν κεκοιμημένο ἀδελφό μου;…

Ποῦ βρίσκεται τό πρόβλημα τελικά; Ὅταν ἄρχισα νά ἐρευνῶ τό θέμα, διαπίστωσα ἕνα παράδοξο στήν παλαιά προτεσταντική μου ἀντίληψι. Ἀπ’ τή μία καταδίκαζα ὁποιονδήποτε τιμοῦσε τήν Παναγία καί τούς ἁγίους, ἐνῶ ἀπ’ τήν ἄλλη θεωροῦσα σωστό νά τιμῶ τούς προτεστάντες ἱεροκήρυκες καί δασκάλους, ζῶντες ἤ κεκοιμημένους. Ἦταν ἀπόλυτα φυσιολογικό νά ἐγκωμιάζω τούς ἀνθρώπους αὐτούς, νά παρακολουθῶ video καί διαφάνειες ἀπ’ τή ζωή καί τίς πράξεις τους καί νά δακρύζω ὅταν κανείς τραγουδοῦσε τό τραγούδι “Thank You for Giving to the Lord” [ὑπ.: Τίτλος δημοφιλοῦς προτεσταντικοῦ τραγουδιοῦ πού σημαίνει “Σ’ εὐχαριστῶ πού μ’ ἔφερες κοντά στό Θεό”. Τό τραγούδι αὐτό ἐκφράζει τήν εὐγνωμοσύνη κάθε προτεστάντη σ’ αὐτούς πού τόν ὁδήγησαν στήν πίστι]. Ἄν, ὅμως, ἔβλεπα κάποιον νά ὑμνῆ καί νά τιμᾶ τή γυναῖκα πού ἔφερε στή μήτρα της τόν Σωτῆρα, αὐτό θά ἔθετε ἀμέσως σέ ἀμφισβήτησι τό πόσο χριστιανός εἶναι!».

Ἀκόμα: «Ὅταν τούς ἀκούω νά μιλοῦν μέ τόση περιφρόνησι γιά τή Θεοτόκο, λυπᾶμαι κι ἀναρωτιέμαι ἄν ποτέ ἔχουν σκεφθῆ ὅτι μιλοῦν ὑποτιμητικά γιά τή μητέρα Αὐτοῦ πού ἔγραψε μέ τό δάκτυλό Του στίς πέτρινες πλάκες τό “τίμα τόν πατέρα σου καί τή μητέρα σου”.

Τί μποροῦμε νά ὑποθέσουμε ὅτι αἰσθάνεται γιά τή μητέρα Του ὁ μόνος Ἄνθρωπος πού μπορεῖ νά τηρήση τέλεια τήν ἐντολή αὐτή; Σκεφθεῖτε πόσο ἐμεῖς, οἱ ἄθλιοι κι ἁμαρτωλοί ἄνθρωποι, σεβόμασθε τίς δικές μας μητέρες καί ὑπερασπιζόμασθε τήν τιμή τους. Πόσο λαμπρή θέσι πρέπει νά κατέχη, λοιπόν, ἡ Παναγία στή γεμάτη ἀγάπη καί σεβασμό καρδιά τοῦ Υἱοῦ της!

Πόσο ἀπογοητευμένος θά εἶναι, λοιπόν, ὁ Σωτήρας μας, ὅταν ἀκούη κάποιους, οἱ ὁποῖοι, μάλιστα, ἐπαγγέλλονται ὅτι Τόν ἀγαποῦν καί Τόν ἀκολουθοῦν, νά θεωροῦν τή μητέρα Του ὡς “τίποτε τό ξεχωριστό”; Πόσο λυπημένος θά εἶναι γι’ αὐτούς πού σέβονται ἰδιαιτέρως τούς ἱεροκήρυκες, τούς προέδρους ἤ τούς προπονητές τοῦ ποδοσφαίρου, πού χλευάζουν, ὅμως, αὐτούς οἱ ὁποῖοι τιμοῦν τή μητέρα Του ὅπως τήν τιμᾶ κι ὁ Ἴδιος; Πόσο πονᾶ γιά ὅλους αὐτούς πού ὑποτιμοῦν τήν ἄσπιλη ἐκείνη γυναῖκα πού ταπεινά ἄνοιξε τήν ἀγκαλιά της σ’ Αὐτόν, ὥστε νά μπορέση νά πλημμυρίση μέ τή Χάρι Του ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα;».

Πηγή:

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ

Ἡ Θεοτόκος

ἐκδ. Άγ. Ιωάννης ο Δαμασκηνός

Ἀθήνα 2012

http://www.truthtarget.gr

http://agiosioannisdamaskinos.blogspot.com

TRUTH TARGET - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΗ