Photo

Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018

Συζήτηση ενός αθέου με τον Άγιο Βαρσανούφιο της Μονής Όπτινα της Ρωσίας (+1913) για το αν η Θεία Κοινωνία είναι πραγματικό Σώμα και Αίμα Θεού


ATHEISTS MET ORTHODOXY

Μεταστροφές αθέων στην ΟρθοδοξίαΣυζήτηση ενός αθέου με τον Άγιο Βαρσανούφιο της Μονής Όπτινα της Ρωσίας (+1913) για το αν η Θεία Κοινωνία είναι πραγματικό Σώμα και Αίμα Θεού

Κάποιος είπε στόν Ἅγιο Βαρσανούφιο τῆς Μονῆς Ὄπτινα τῆς Ρωσίας (+1913):

—Δέν μπορῶ νά δεχθῶ πῶς ἕνα κομματάκι ψωμί καί λίγο κρασί εἶναι Σῶμα καί Αἷμα Θεοῦ.

—Δέν μοῦ λές, πιστεύεις ὅτι ἡ Ἀμερική ὑπάρχει;, τοῦ ἀπάντησε ο Ἅγιος Βαρσανούφιος της Όπτινα.

—Τί εἶναι αὐτά πού μοῦ λές; Καί τά παιδάκια τό πιστεύουν.

—Ἄν τότε κάποιος σοῦ πῆ πώς ἡ Ἀμερική δέν ὑπάρχει, τί θά τοῦ ἀπαντήσης; Ὅτι, φυσικά, ἡ Ἀμερική ὑπάρχει. Γιά τόν ἴδιο μόνο δέν ὑπάρχει· ἐπειδή ὁ ἴδιος (γιά δικούς του λόγους) δέν θέλει νά τό ἀποδεχθῆ. Κατά τόν ἴδιο τρόπο, λοιπόν, συμβαίνει καί μέ τό Μυστήριο τῆς Θ. Εὐχαριστίας. Δέν ἔχει σημασία, τί λέει ὁ καθένας. Σημασία ἔχει, τί λέει ὁ Χριστός. Καί ὁ Χριστός τό λέει ξεκάθαρα στό Εὐαγγέλιο: “Τοῦτο ἐστίν (=αὐτό εἶναι) τό σῶμα μου καί τοῦτο ἐστίν (=αὐτό εἶναι) τό αἷμα μου”(Μάρκου 14, 22-24).

Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018

Ποικιλία διακονιών και αρέτης μέσα στην Εκκλησία - Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ


TEXTS - ORTHODOXY

ΟρθοδοξίαΠοικιλία διακονιών και αρέτης μέσα στην Εκκλησία

Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ

Ἔλεγε ὁ Ἀββᾶς Νισθερώ: Μερικοί «προτίμησαν τήν προσφορά καί τή διακονία τῆς ἀγάπης πρός τούς ξένους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀνάγκη περιθάλψεως καί νοσηλείας. Μ’ αὐτή τήν ἀρετή τῆς φιλοξενίας κάποτε ὁ πατριάρχης Ἀβραάμ καί ὁ Λώτ εὐαρέστησαν τόν Κύριο, ὅπως συνέβη καί στίς ἡμέρες μας μέ τόν ἀξιομνημόνευτο μοναχό Μακάριο. Αὐτός ὁ ὅσιος Πατέρας διηύθυνε στήν Ἀλεξάνδρεια ἕνα γηροκομεῖο μέ ἐξαίρετη ἐπιμέλεια καί ὑπομονή. Διακόνησε μάλιστα, κατά τέτοιο τρόπο καί μέ τόση συνέπεια και ἀφοσίωσι, ὥστε ἡ ζωή του θεωρεῖται ἁγιασμένη καί ἰσάξια με αὐτή τῶν ἀναχωρητῶν Πατέρων.
Μερικοί ἐπίσης, προτίμησαν τό ἔργο τῆς προσφορᾶς καί ἀφιέρωσαν τόν ἑαυτό τους στή φροντίδα τῶν ἀρρώστων. Ἄλλοι πρόσφεραν τήν κοινωνική ἐπιρροή τους γιά τήν ἀνακούφισι τῶν δυστυχισμένων καί τῶν καταπιεσμένων συνανθρώπων τους. Πολλοί ἀφιέρωσαν τή ζωή τους στό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου καί ἄλλοι στήν ἄσκησι τῆς φιλανθρωπίας. Ὅλοι αὐτοί ἔλαμψαν καί δοξάσθηκαν μαζύ μέ τούς μεγάλους Ἁγίους. Κι αὐτό ἀσφαλῶς εἶναι δωρεά πού τούς χαρίσθηκε γιά τήν ἀγάπη καί τή φιλάνθρωπη προσφορά τους».

Στήν ἴδια γραμμή βρίσκεται καί ὁ π. Παΐσιος: «Ὅταν καθένας μοῦ πῆ αὐτό τό ὁποῖο ζητάει, τό ὁποῖο νοιώθει, ἐάν μέν ἔχη τοξίνες πνευματικές, ἐκεῖνες θά πρέπη νά τίς πετάξω, νά ἀφήσω τό ἁγνό. Νά τόν βοηθήσω στήν κλίσι του... Μά, θέλει ἐπιστήμων γιατρός; Νά γίνη ἕνας καλός ἐπιστήμων· ὁ,τιδήποτε. Θέλει ἁγιογραφία, ἔχει κλίσι; Νά γίνη ἕνας εὐλαβής ἁγιογράφος μέ φόβο Θεοῦ· νά κάνη εἰκόνες, πού νά κάνουν θαύματα. Λοιπόν, θέλει νά γίνη ἔγγαμος ἱερεύς; Ἡ χαρά μου, νά γίνη ἔγγαμος ἱερεύς νά βοηθηθῆ. Θέλει ἄγαμος; Νά γίνη ἄγαμος. Θέλει μοναχός; Θέλει ἡσυχαστής; Ὁ καθένας μέ τήν κλίσι τήν ὁποία ἔχει νά βοηθηθῆ ἀνάλογα. Ἀλλά, βλέπεις, στό ἴδιο τό καλούπι μας, πᾶμε να φτιάξουμε ὅλους τούς ἀνθρώπους καί τούς βασανίζουμε, γιατί κάνουν πράγματα ἀντίθετα, ἀπ᾽ ὅτι μποροῦν νά κάνουν».

Ἀκόμα: «Ὅλοι χρειάζονται στήν Ἐκκλησία. Ὅλοι προσφέρουν τίς ὑπηρεσίες τους σ᾽ αὐτήν· καί οἱ ἤπιοι χαρακτῆρες καί οἱ αὐστηροί. Ὅπως στό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀπαραίτητα καί τά γλυκά καί τά ξινά, ἀκόμη καί τά πικρά ραδίκια, γιατί καθένα ἔχει τίς δικές του οὐσίες καί βιταμίνες, ἔτσι καί στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ὅλοι εἶναι ἀπαραίτητοι».

«Κάποτε μᾶς ἔλεγε [ὁ Ἐδέσσης Καλλίνικος], θέλοντας νά μᾶς μιλήση γιά ποικίλα χαρίσματα πού ὑπάρχουν μέσα στήν Ἐκκλησία: “τό ἴδιο κουστούμι δέν κάνει γιά ὄλους. Σέ ἄλλους θά

Αιώνια, Μία Εκκλησία - Όχι νέα ίδρυση Εκκλησίας


ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΑιώνια, Μία Εκκλησία - Όχι νέα ίδρυση Εκκλησίας

Η Εκκλησία ιδρύθηκε επίσημα την ημέρα της Πεντηκοστής που ήρθε ο Παράκλητος-το Άγιο Πνεύμα, το 33 μ.Χ., η Οποία θα υπάρχει αιώνια.

Δεν θα εξαφανιστεί ποτέ η Εκκλησία όπως μας διαβεβαιώνει ο Χριστός και οι Απόστολοι στην Καινή Διαθήκη, ότι η Εκκλησία ποτέ δεν θα κατισχυνθεί από τους εχθρους της και τον διαβολο (Ματθ. 16, 18) και ότι η πίστη παραδώθηκε στους πιστούς μιά για πάντα, άπαξ διά παντός (Ιούδα 1, 3).

Επίσης ο Χριστός που ειναι η κεφαλή της Εκκλησίας μας λέει στην Καινή Διαθήκη ότι θα είναι μαζί μας όλες τις ημέρες μεχρι τις συντέλειας τοῦ κόσμου (Ματθ. 28, 20).

Επίσης το Άγιο Πνεύμα όπως μας λέει η Καινή Διαθήκη μένει αιωνίως στην Εκκλησία (Ιωάν. 14, 16-17) και την οδηγεί σε όλη την Αλήθεια (Ιωάν. 16, 13)

Αυτό που λένε όλες οι Προτεσταντικές ψευδο-εκκλησίες ότι η Εκκλησία αποστάτησε τον 4ο αιώνα και ξαναϊδρύθηκε όταν ιδρύθηκαν οι προτεσταντικές ομολογίες τους είναι πλάνη και ψεύδος.

Λέγοντας οι Προτεσταντικές ομολογίες ότι η Εκκλησία αποστάτησε, βγάζουν το Χριστό ψεύτη και την Καινή Διαθήκη ένα ψευδές βιβλίο.

Γιατί ο Χριστός και οι Απόστολοι είπαν στην Καινή Διαθήκη:

Ματθ. 16,18: "Κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς".

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Ματθ. 16,18: "Και εγώ δε σου λέγω τούτο· ότι συ είσαι Πετρος και επάνω εις αυτήν την πέτραν της ομολογίας σου θα οικοδομήσω ασάλευτον την Εκκλησίαν μου, και πύλαι Αδου (δηλαδή όλαι αι κακαί δυνάμεις του πονηρού διαβόλου και των διεστραμμένων ανθρώπων), δεν θα υπερισχύσουν και δεν θα κατορθώσουν τίποτε εναντίον της".

***

Ιούδα 1,3: "'Eπαγωνίζεσθαι τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ τοῖς ἁγίοις πίστει."

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:
Ιούδα 1,3: "Να αγωνίζεσθε με δύναμιν και επιμονήν υπέρ της πίστεως, η οποία άπαξ δια παντός έχει παραδοθή στους Χριστιανούς".

***

Ματθ. 28,20: "Ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. Ἀμήν".

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:
Ματθ. 28,20: "Εγώ θα είμαι μαζή σας όλας τας ημέρας, μέχρις ότου λάβη τέλος ο αιών αυτός. Αμήν".

***

Ιω. 14,16: "Καὶ ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν, ἵνα μένῃ μεθ᾿ ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα",

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:
Ιω. 14,16: "Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώση εκείνος άλλον οδηγόν και Παράκλητον, δια να μένη μαζή σας αιωνίως".

***

Ιω. 16,13: "Ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν· οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ᾿ ἑαυτοῦ, ἀλλ᾿ ὅσα ἂν ἀκούσῃ λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν".

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Ιω. 16,13: "Οταν όμως έλθη εκείνος, δηλαδή το Πνεύμα της αληθείας, θα σας οδηγήση εις κάθε αλήθειαν, που αναφέρεται στο έργον της σωτηρίας. Διότι δεν θα ομιλήση και εκείνος από τον ευατόν του, άσχετα από τον Πατέρα και εμέ, αλλά θα είπη όσα ακούσει από τον Πατέρα και θα σας αναγγείλη όσα πρόκειται να συμβούν".


Ορθοδοξία

Λίγα λόγια για την Μητέρα μας την Εκκλησία - Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ


COMING HOME - ORTHODOXY

ΟρθοδοξίαΛίγα λόγια για την Μητέρα μας την Εκκλησία

Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ

«Κάποιος ὀρυκτολόγος πῆρε ἕνα φακό καί ἄρχισε νά ἐξετάζη μέ προσοχή μιά πέτρα τοῦ μουσείου τοῦ Λούβρου. Μετά ἀπό ὀλιγόλεπτη ἐξέτασι φώναξε: “Δέν ἀξίζει τίποτε αὐτό τό μουσεῖο, ἀφοῦ εἶναι κτισμένο μέ τέτοιες πέτρες”. Τόν ἄκουσε κάποιος ἀρχιτέκτων καί ἐπενέβη λέγοντας: “Κύριε, τό κτίριο πρέπει νά ἐξετασθῆ στό σύνολό του, γιά νά δῆτε ἄν εἶναι ὡραῖο. Ἡ ἀρχιτεκτονική καί ὄχι ἡ ὀρυκτολογία ἔχει τό λόγο”. Ἔτσι καί τήν ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πρέπει νά τήν ἐξετάσουμε στό σύνολό της. Μπορεῖ πολλές πέτρες, δηλ. ἄτομα, νά μή στέκωνται στό ὕψος τους, ἀλλά ὁ ὀργανισμός τῆς ἐκκλησίας δέν παύει νά εἶναι τέλειος καί θαυμαστός στό σύνολό του».

***

Ὁ π. Dimitri Doudko κάνει ἕνα σωστό διαχωρισμό:

«Ὁ ναός δέν εἶναι ἡ Ἐκκλησία, εἶναι οἶκος προσευχῆς. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ οὐσία τῆς πίστεώς μας. Γιά νά μιλήσω μεταφορικά, ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὅ,τι ὑψηλότερο κατακτᾶ κανείς μέσα στό ναό. Γι᾽ αὐτό μέσα στό ναό μπορεῖ, στή χειρότερη περίπτωσι, νά συμβοῦν φοβερές ἀδικίες, στήν Ἐκκλησία αὐτό εἶναι ἀδύνατο. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἁγία.

Τό ναό μποροῦμε νά τόν δοῦμε, νά τόν ψηλαφίσουμε, ἐνῶ γιά τήν Ἐκκλησία λέμε: “Πιστεύω εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικήν καί ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν”. Ἡ Ἐκκλησία δημιουργήθηκε ἀπό τόν Ἴδιο τό Χριστό, οἰκοδομήθηκε ἀπό τούς ἀποστόλους καί τούς ἁγίους, ἀπό τό πνεῦμα τῆς πίστεώς τους. Γι᾽ αὐτό πιστεύουμε στήν Ἐκκλησία, ἐνῶ ἐπισκεπτόμασθε τό ναό. Μερικές φορές βλέπουμε ἐκεῖ ἄσχημα πράγματα. Ἀλλά τό Ἅγιο Πνεῦμα παίρνει ὅ,τι καλύτερο ἔχει ὁ κάθε ἄνθρωπος καί τό ἐντάσσει στό θησαυρό τῆς Ἐκκλησίας. Καί αὐτό τό καλύτερο δέν εἶναι τά ὑλικά ἀγαθά, ἀλλά τά πνευματικά· ἡ ἀγάπη, ἡ εὐσπλαγχνία, ἡ ἁγνότητα. Αὐτές εἶναι οἱ ἰδιότητες τῆς Ἐκκλησίας».

***

«Τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ στό πραιτώριο τοῦ Πιλάτου καί στό Σταυρό θά εἶναι πάντοτε ἡ ἐκφραστικότερη εἰκόνα τῆς Ἐκκλησίας. “Κατάστικτον τοῖς μώλωψι (: ἀπό πληγές) καί πανσθενουργόν (: παντοδύναμο)”.

Κατάστικτος τότε ὁ Χριστός ἀπό τό ἀκάνθινο στεφάνι, τή μαστίγωσι, τά ραπίσματα, τά φτυσίματα, τά καρφιά, τή λόγχη καί συγχρόνως πανσθενουργός καί παντοδύναμος, ἀφοῦ “ἐν Αὐτῷ ἦν πᾶν τό πλήρωμα τῆς Θεότητος σωματικῶς”, ἀφοῦ ἦταν “ὁ τά σύμπαντα τῇ δρακί περιέχων (: περιέχει στό χέρι Του)”.

Κατάστικτο ὅμοια καί τό σῶμα Του, ἡ Ἐκκλησία, ἀπό τίς ἁμαρτίες μας ἀλλά συγχρόνως ἡ μόνη κιβωτός σωτηρίας, ἡ μόνη βεβαία ἐλπίδα μας, πάντοτε “στῦλος καί ἑδραίωμα (: σταθερή βάσι) τῆς Ἀληθείας”».

***

Ἀλάθητο τῆς ἐκκλησίας: «Ἵνα γνωρισθῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς καί ταῖς ἐξουσίαις ἐν τοῖς ἐπουρανίοις διά τῆς ἐκκλησίας ἡ πολυποίκιλος σοφία τοῦ Θεοῦ»(Ἐφ 3, 10).

***

«Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἐγγυημένη ἀπό τόν Ὕψιστο, καί ἑπομένως δέν χρειάζεται νά ἀνησυχοῦμε γιατί μᾶς καλύπτει αὐτή ἡ ἐγγύησι».

***

Από το Βιβλίο: 

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ, Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΣ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ, Ἐκδόσεις Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός (6978461846), Σταμάτα 2014

Δ´ Μακκαβαίων 7, 4: “Πανάγιος Ἐλεάζαρος” – Με βάση την Αγία Γραφή επιτρέπεται να λέμε την Μητέρα του Χριστού “Παναγία”


HOLY VIRGIN MARY MOTHER OF GOD

Η Υπεραγία ΘεοτόκοςΜε βάση την Αγία Γραφη επιτρέπεται να λέμε την Μητερα του Χριστού “Παναγία”.

Στο Δ´ Μακκαβαίων 7, 4 ο Ελεάζαρος ονομάζεται “πανάγιος Ἐλεάζαρος”:

Δ´ Μακκαβαίων 7, 4:

“Οὐχ οὕτως πόλις πολλοῖς καὶ ποικίλοις μηχανήμασιν ἀντέσχε ποτὲ πολιορκουμένη, ὡς ὁ πανάγιος Ἐλεάζαρος· τὴν ἱερὰν ψυχὴν αἰκισμοῖς τε καὶ στρέβλαις πυρπολούμενος ἐνίκησε τοὺς πολιορκοῦντας διὰ τὸν ὑπερασπίζοντα τῆς εὐσεβείας λογισμόν”.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Δ´ Μακκαβαίων 7, 4: Ποτέ δεν έδειξε τόσην αντοχήν μία πόλις, όταν επολιορκείτο με πολυποικίλους πολιορκητικάς μηχανάς, όσην έδειξεν ο αγιώτατος Ελεάζαρος. Και μολονότι η ιερά ψυχή του κατεκαίετο από τας κακοποιήσεις και τας στρεβλώσεις, ενίκησεν εν τούτοις τους πολιορκητάς του χάρις στον υπέρμαχον της ευσεβείας λογισμόν”.

Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2018

Ματθαίου 4:5-7 – Οι Προτεστάντες παρερμηνεύουν την Αγία Γραφή απομονώνοντας συγκεκριμένα εδάφια όπως ο διάβολος στους 3 πειρασμούς του Χριστού


Πολύγλωσση Αγία Γραφή - ΟρθοδοξίαΠαρερμηνεία Αγία Γραφής

Οι Προτεσταντικές ομάδες-αιρέσεις παρερμηνεύουν την Αγία Γραφή απομονώνοντας συγκεκριμένα αγιογραφικά χωρία (=εδάφια), όπως ο διάβολος στους 3 πειρασμούς του Χριστού (Ματθ. 4:5-7) που χρησιμοποίησε τον Ψαλμό 90 [91 μασ.]:11-12 παρερμηνεύοντάς τον και ο Χριστός του απάντησε με το Δευτερονόμιο 6:16.

Η σωστή ερμηνεία του Ψαλμού 90[91]:11-12 βγαίνει μόνο αν συνδιαστει και με το Δευτερονόμιο 6:16. Αν απομονόσουμε το εδάφιο Ψαλμ. 90[91]:11-12 τότε θα βγάλουμε άλλο νόημα όπως έκανε ο διάβολος.

Ματθαίου 4, 5-7:

“5 Τότε παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, καὶ ἵστησιν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ

6 καὶ λέγει αὐτῷ· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, βάλε σεαυτόν κάτω· γέγραπται γὰρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ, καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου.

7 ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· πάλιν γέγραπται, οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν Θεόν σου”.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Ματθαίου 4, 5-7:

“5 Τοτε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος και δια του αέρος τον φέρνει εις την αγίαν πόλιν, την Ιερουσαλήμ, και τον τοποθετεί στο άκρο της στέγης του ναού του Σολομώντος.

6 Και λέγει προς αυτόν· “εάν είσαι Υιός του Θεού, ρίξε τον εαυτόν σου κάτω· διότι είναι γραμμένον, ότι ο Θεός θα δώση εντολήν στους αγγέλους προς χάριν σου και αυτοί θα σε σηκώσουν εις τα χέρια των αμέσως με προσοχήν, μήπως τυχόν και κτυπήση το πόδι σου προς κάποιον λίθον. (Τα δε πλήθη, που είναι συγκετρωμένα εις τας αυλάς του ναού, θα ίδουν το θαύμα και θα πιστεύσουν)”.

7 Απάντησεν εις αυτόν ο Ιησούς· “είναι επίσης γραμμένον· Δεν θα εκθέσης τον εαυτόν σου εις κίνδυνον, δια να δικιμάσης τον Θεόν” (και να πεισθής τάχα με χειροπιαστά γεγονότα, ότι πράγματι σε αγαπά και σε προστατεύει)”.


Ορθοδοξία

Video: #1 - Αντιαιρετικά εφόδια - Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ


ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ#1 - Αντιαιρετικά εφόδια - Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ

Video: Η Υπεραγία Θεοτόκος - π. Νίκων της Νέας Σκήτης Αγίου Όρους


HOLY VIRGIN MARY, MOTHER OF GOD

Η Υπεραγία ΘεοτόκοςΗ Υπεραγία Θεοτόκος - π. Νίκων της Νέας Σκήτης Αγίου Όρους

Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2018

Θα σώσει τελικά ο Θεός όλους τους ανθρώπους;


HEAVEN ON EARTH - ORTHODOXY

Ο Ουρανός στη Γη - Ορθοδοξία


Θα σώσει τελικά ο Θεός όλους τους ανθρώπους;

Είπε ένας Μοναχός:

Οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι ο Θεός μπορούσε να δημιουργήσει τον άνθρωπο χωρίς τη συνέργειά του, αλλά να τον σώσει χωρίς τη συμφωνία και τη συνέργεια του ιδίου του ανθρώπου είναι αδύνατο. Η σωτηρία και η απώλεια βρίσκονται στην ελευθερία του ανθρώπου.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ελευθερία του ανθρώπου είναι δυνητικά τόσο μεγάλη, που και στο επίπεδο του αιώνιου Είναι μπορεί να προσδιοριστεί αρνητικά απέναντι στο Θεό. Όσοι δεν το γνωρίζουν αυτό ή το λησμονούν ή τρέφονται με «ωριγενικό γάλα».

Ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι, και εμείς πρέπει να σκεφτόμαστε τη σωτηρία όλων και να προσευχόμαστε για όλους.

Αλλά ούτε η αποκάλυψη ούτε η πείρα μας, μας δίνουν βάση να ισχυριστούμε ότι όλοι θα σωθούν. Η ελευθερία είναι μεγάλο δώρο, αλλά φρικτό.

Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2018

Όταν πεθάνει ο άνθρωπος συναισθάνεται αμέσως σε τι κατάσταση βρίσκεται; - Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (+1994)


HAVE FAITH - ORTHODOXYΌταν πεθάνει ο άνθρωπος συναισθάνεται αμέσως σε τι κατάσταση βρίσκεται;

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (+1994)

 —Γέροντα Παΐσιε, όταν πεθάνει ο άνθρωπος, συναισθάνεται αμέσως σε τι κατάσταση βρίσκεται;

—Ναι, συνέρχεται και λέει «τι έκανα;», αλλά «φαϊντά γιόκ», δηλαδή δεν οφελεί αυτό. Όπως ένας μεθυσμένος, αν σκοτώσει λ.χ. την μάνα του, γελάει, τραγουδάει, επειδή δεν καταλαβαίνει τι έκανε, και όταν ξεμεθύσει, κλαίει και οδύρεται και λέει «τι έκανα;», έτσι και όσοι σ’ αυτήν την ζωή κάνουν αταξίες είναι σαν μεθυσμένοι.

Δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν, δεν αισθάνονται την ενοχή τους. Όταν όμως πεθάνουν, τότε φεύγει αυτή η μέθη και συνέρχονται. Ανοίγουν τα μάτια της ψυχής τους και συναισθάνονται την ενοχή τους, γιατί η ψυχή, όταν βγεί από το σώμα, κινείται, βλέπει, αντιλαμβάνεται με μια ασύλληπτη ταχύτητα.

Πηγή:

http://saintpaisios.wordpress.com

SAINT PAISIOS / Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης

Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2018

Η προφητεία της Παναγίας & η απόλυτη επαλήθευσή της - Νικόλαος Σωτηρόπουλος, Θεόλογος


HOLY VIRGIN MARY MOTHER OF GOD

Η Υπεραγία ΘεοτόκοςΗ προφητεία της Παναγίας & η απόλυτη επαλήθευσή της

Νικόλαος Σωτηρόπουλος, Θεόλογος

Στην Καινή Διαθήκη, στο Λουκά 1, 48, αναφέρεται η προφητεία της Παναγίας, που είπε όταν κυοφορούσε τον Χριστό, και εκπληρώθηκε απόλυτα στους αιώνες που ακολούθησαν και εκπληρώνεται και στις ημέρες μας και αποδεικνύει την αλήθεια του Ευαγγελίου.

Η Παναγία αναγκάστηκε από το Άγιο Πνεύμα να προφητεύσει. Τί ήταν η Παναγία; Ένα πτωχό κορίτσι, ένα άσημο κορίτσι 15-16 ετών, και είπε ένα τόσο μεγάλο λόγο για τον εαυτό της που δεν τον είπε ούτε η πριγκίπισσα, ούτε η βασίλισσα, ούτε η αυτοκρατόρισσα… Τί είπε; "Ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί" (Λουκά 1, 48). "Απο τώρα και στο εξής, θα με μακαρίζουν, θα με δοξάζουν, θα με υμνολογούν όλες οι γενεές των ανθρώπων, όλες οι γενεές των ευσεβών ανθρώπων". Αυτὀ είναι τόσο απλή όσο και δυνατή, πάρα πολύ δυνατή προφητεία, γι’ αυτούς που θέλουν τεκμήρια για να πιστέψουν στο Χριστιανισμό. Ό,τι είπε έγινε.

Μετά τον Χριστό που είναι Θεός, πάνω στη γη, που υπάρχουν δισεκατομμύρια ανθρώπων και σήμερα είναι 6,5 δισεκατομμύρια οι άνθρωποι πάνω στη γη, ποιό πρόσωπο τιμάται όσο η Παναγία; Πόσοι Ναοί είναι αφιερωμένοι στο όνομα της, πόσα Μοναστήρια, πόσοι ύμνοι, πόσες εικόνες, πόσες παρακλήσεις, και πόσες επικλήσεις στην Παναγία γίνονται! Όταν ο άνθρωπος κινδυνεύει δύο λέξεις προφέρει: "Χριστέ, Παναγία! Χριστέ μου και Παναγία μου βόηθα". Δεν χρειάζεται άλλη απόδειξη για όποιον είναι εχέφρων, έχει μυαλό και δεν του έχει φάει το μυαλό η αμαρτία και ο εγωισμός. Ότι επαλήθευσε η προφητεία της Παναγίας, τόσο πολύ ώστε να είναι το πιο τιμώμενο πρόσωπο μετά τον Θεό, αυτό είναι υπέραρκετο για να πιστέψει κανείς εάν έχει καλή προαίρεση.

Πηγή:

https://niksothropoulos.wordpress.com

https://niksothropoulos.wordpress.com/category/απολογητική/

https://niksothropoulos.wordpress.com/2012/06/07/η-προφητεία-της-παναγίας-και-η-απόλυτη/

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η Καινή Διαθήκη για τον διάβολο & άλλες αποδείξεις της υπαρξής του - Νικόλαος Σωτηρόπουλος, Θεολόγος


Η Καινή Διαθήκη για τον διάβολο & άλλες αποδείξεις της υπαρξής του

Νικόλαος Σωτηρόπουλος, Θεολόγος

Ο σατανάς ή διάβολος ή εωσφόρος ή Βεελζεβούλ ή όπως αλλιώς ονομάζεται δεν είναι ένα αποκύημα της φαντασίας, δεν είναι ένα μορμολύκιο, ένα σκιάχτρο, είναι οντότης, είναι πρόσωπο, κακό πρόσωπο ο σατανάς και έχει υπο την εξουσία του αναρίθμητο πλήθος κακοποιών επίσης πνευμάτων, πονηρών, των δαιμόνων.

Οι άνθρωποι σήμερα απο τα κανάλια μιλάνε για σατανά, για σατανισμό, γίνονται δίκες στα δικαστήρια σατανιστών και δεν πιστεύουν σε σατανά οι άνθρωποι, ενώ η Γραφή σαφώς διδάσκει την ύπαρξη του σατανά.

Ας έλθουμε στην Καινή Διαθήκη. Τί είπε ο Χριστός ολίγον προ της συλλήψεως και του θανάτου Του; «Έρχεται ο του κόσμου τούτου άρχων και εν εμοί ουκ έχει ουδέν», έρχεται λέει ο άρχοντας αυτού του κόσμου. Τον σατανά τον ονόμασε άρχοντα αυτού του κόσμου, ο σατανάς κυβερνάει τον κόσμο, ο Χριστός κυβερνάει τους ολίγους πιστούς τους πραγματικούς πιστούς, τους πραγματικούς, τους συνειδητούς χριστιανούς. Τους πολλούς, τον κόσμο κυβερνά ο σατανάς. Και τα μέσα της δημοσιότητος σατανοκρατούνται, ο Χριστός έχει ελάχιστες μετοχές στα μέσα της δημοσιότητος, σε περιοδικά, σε εφημερίδες, σε ραδιόφωνα, σε τηλεοράσεις.

Ο Χριστός δεν επειράσθη απο τον διάβολο στην αρχή της δημοσίας δράσεως Του; Δεν έβγαλε ο Χριστός δαιμόνια; Δεν συνομίλησε με δαίμονες και έβγαλε δαιμόνια;

Ο απόστολος Παύλος δεν λέγει ότι η μάχη μας δεν είναι τόσο με ανθρώπους, όσο είναι τα πνεύματα της πονηρίας με τους «κοσμοκράτορες»; Τους δαίμονες ο απόστολος τους ονόμασε κοσμοκράτορες. Τα πνευματιστικά φαινόμενα, τα φαινόμενα του δαιμονισμού, τα φαινόμενα της μαύρης και της λευκής μαγείας είναι απτές, χειροπιαστές αποδείξεις ότι υπάρχουν δαίμονες. Βλέπεις ένα χωρικό, αγράμματο, αστοιχείωτο, δαιμονίζεται δηλαδή μπαίνουν μέσα του δαιμόνια, ένα δαιμόνιο ή περισσότερα και αρχίζει να μιλάει ξένες γλώσσες ο αγράμματος άνθρωπος! Πώς μιλάει ξένες γλώσσες; Μιλάει το δαιμόνιο δια μέσου του ανθρώπου.

Ή σου αποκαλύπτει τα μυστικά σου. Χωρίς να σε έχει δει ποτέ ο δαιμονισμένος άνθρωπος -σε ξέρει όμως το δαιμόνιο που είναι μέσα του- σου λέει εσύ είσαι ο τάδε, η γυναίκα σου ονομάζεται έτσι, έχεις τόσα παιδιά, αυτά είναι τα ονόματά τους. Χθες έκανες αυτή την αμαρτία, ξέρω ‘γω μπορεί να σου πει, πρόσωπα, πράγματα, περιστατικά και τα τοιαύτα. Μπορεί ο δαιμονισμένος να σου πει αυτή τη στιγμή, αυτό το λεπτό τί συμβαίνει στο Λονδίνο και εκ των υστέρων να πληροφορηθείς ότι όντως αυτό συνέβει. Διότι το πνεύμα σε κλάσμα δευτερολέπτου μεταβαίνει στο Λονδίνο, βλέπει τί συμβαίνει, επανέρχεται στον δαιμονισμένο και με το στόμα του δαιμονισμένου σου λέει «αυτή τη στιγμή στο Λονδίνο, στην οδό αυτή, στο τετράγωνο αυτό, έγινε πυρκαϊά και κάηκε ένας πυροσβέστης, το όνομα του αυτό».

Πηγή:

https://niksothropoulos.wordpress.com

https://niksothropoulos.wordpress.com/category/απολογητική/

https://niksothropoulos.wordpress.com/2013/10/21/a-403/

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Για τους ορθολογιστές - Νικόλαος Σωτηρόπουλος, Θεολόγος & Απολογητής


BLACK & WHITE - ORTHODOXY

Ορθοδοξία


Για τους ορθολογιστές

Νικόλαος Σωτηρόπουλος, Θεολόγος & Απολογητής

Η κοινωνία μας γεμάτη από ορθολογιστές. Τί σημαίνει ορθολογιστής; Σημαίνει τον άνθρωπο που θέλει να λύσει όλα τα προβλήματα, να καταλάβει όλα τα μυστήρια με το λογικό του.

Αλλά το λογικό του ανθρώπου είναι πεπερασμένο, περιορισμένο. Το λογικό του Θεού είναι άπειρο, ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Ο άνθρωπος γνωρίζει την αλήθεια εν μέρει μόνο και όσο μεγάλες πτήσεις και αν κάνει το λογικό του δεν φθάνει στα άκρα της γνώσεως.

Ο ορθολογιστής όμως άνθρωπος είναι συγχρόνως και εγωιστής, και αν δεν καταλάβει κάτι με το λογικό του, το απορρίπτει. Δίνει δική του ερμηνεία στα φαινόμενα και στα θαυμάσια του φυσικού και πνευματικού κόσμου.

Οι ορθολογιστές δεν πιστεύουν σε θαύματα, όχι διότι δεν γίνονται θαύματα, —αν ερευνήσουν προσεκτικά και σοβαρά θα διαπιστώσουν ότι γίνονται θαύματα. Αλλά απορρίπτουν το θαύμα a priori, εκ των προτέρων, ασυζητητί, δεν μπορεί, λέει, να γίνονται θαύματα. Γιατί; Επειδή δεν μπορούν να καταλάβουν πώς γίνεται το θαύμα.

Πηγή:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2018

Ετοιμαζόταν να βγάλει τον βαπτιστικό του Σταυρό


Ετοιμαζόταν να βγάλει τον βαπτιστικό του Σταυρό

Αναφέρει ο π. Αλεξάντερ Σαργκουνώφ από τη Ρωσία: «Στη δεκαετία του 1960 ένας άντρας μετά την Βάπτισή του δέχτηκε επιθέσεις του διαβόλου. "Βγάλε τον Σταυρό σου, τι τον θέλεις και τον φοράς!", του έλεγε ο διάβολος. Όταν ο άντρας ήταν έτοιμος να βγάλει το Σταυρό του, άκουσε τη φωνή του Κυρίου: "Ο Σταυρός είναι καμπάνα στό λαιμό του αρνιού, για να το ακούει ο Ποιμένας του όταν αυτό βρίσκεται σε κίνδυνο"».

Πηγή:

http://cominghomeorthodoxy.wordpress.com

COMING HOME - ORTHODOXY

Ορθοδοξία

Γιατί ανάβουμε το καντήλι μπροστά στην εικόνα; - Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς (+1956)


FAITHBOOK - ORTHODOXY

ΟρθοδοξίαΓιατί ανάβουμε το καντήλι μπροστά στην εικόνα;

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς (+1956)

Ὁ Ἅγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς ἀλληλογραφεῖ: «Πρός τόν κ. Π. Γ., πού ρωτᾶ γιατί ἀνάβουμε τό καντήλι μπροστά στήν εἰκόνα.

Πρῶτα ἐπειδή ἡ πίστι μας εἶναι φῶς. Εἶπε ὁ Χριστός: “Ἐγώ εἰμί τό φῶς τοῦ κόσμου”(Ἰω 8, 12). Τό φῶς τοῦ καντηλιοῦ μᾶς προειδοποιεῖ γιά τό φῶς μέ τό ὁποῖο ὁ Χριστός φωτίζει τίς ψυχές μας.

Δεύτερον, γιά νά μᾶς θυμίση τό φῶς τοῦ χαρακτῆρα ἐκείνου τοῦ ἁγίου, μπροστά στόν ὁποῖο ἀνάβουμε τό καντήλι. Ἀφοῦ οἱ ἅγιοι ἔχουν ὀνομασθῆ “υἱοί φωτός”(Ἰω 12, 36).

Τρίτον, γιά νά μᾶς χρησιμεύη ὡς μομφή γιά τά σκοτεινά μας ἔργα καί τίς κακές σκέψεις καί τίς θελήσεις καί γιά νά μᾶς καλέση στήν ὁδό τοῦ εὐαγγελικοῦ φωτός. Γιά νά κοπιάσουμε ἔτσι μέ ζῆλο νά πραγματώσουμε τήν ἐντολή τοῦ Σωτῆρα: “Οὕτω λαμψάτω τό φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τά καλά ἔργα”(Μθ 5, 16).

 Τέταρτον, γιά νά εἶναι μικρή ἡ θυσία μας πρός τό Θεό, ὁ Ὁποῖος θυσιάσθηκε ὅλος γιά μᾶς. Ἕνα μικρούτσικο σημάδι τῆς μεγάλης εὐγνωμοσύνης καί τῆς λαμπρῆς ἀγάπης μας πρός Ἐκεῖνον, ἀπ’ τόν Ὁποῖο στήν προσευχή ζητᾶμε καί τή ζωή καί τήν ὑγεία καί τή σωτηρία καί ὅλα ἐκεῖνα τά ὁποῖα μόνο ἡ ἄνευ ὁρίου οὐράνια ἀγάπη μπορεῖ νά δώση.

Πέμπτον, γιά νά εἶναι σκιάχτρο στίς κακές δυνάμεις, οἱ ὁποῖες καμμιά φορά μᾶς ἐπιτίθενται καί κατά τήν προσευχή καί μᾶς ἀποσποῦν τίς σκέψεις στήν ἄλλη πλευρά ἀπό τό Δημιουργό μας. Ἀφοῦ οἱ κακές δυνάμεις ἀγαποῦν τό σκοτάδι καί ἀποτραβιοῦνται ἀπό κάθε φῶς, ἰδιαίτερα ἀπό ἐκεῖνο πού εἶναι ἀφιερωμένο στό Θεό καί σέ ἐκείνους πού Τόν εὐχαριστοῦν.

Ἕκτον, γιά νά μᾶς παροτρύνη στήν αὐτοπροσπάθεια. Ὅπως, τό λάδι καί τό φυτίλι καίγονται στό καντήλι, ὑποταγμένα στή βούλησί μας, ἔτσι ἄς καίγωνται καί οἱ ψυχές μας μέ τή φλόγα τῆς ἀγάπης σέ ὅλα τά πάθη, ὑποταγμένες πάντα στή βούλησι τοῦ Θεοῦ.

Ἕβδομον, γιά νά μᾶς μάθη, πώς ὅπως τό καντήλι δέν μπορεῖ νά ἀνάψη χωρίς τό χέρι μας ἔτσι οὔτε ἡ καρδιά μας, αὐτό τό ἐσωτερικό καντήλι μας, δέν μπορεῖ νά ἀνάψη χωρίς τήν ἁγία φλόγα τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, ἀκόμα καί ἄν εἶναι γεμάτη μέ ὅλες τίς ἀρετές. Ἀφοῦ ὅλες οἱ ἀρετές μας εἶναι σάν καύσιμο, ἀλλά ἀπ’ τό Θεό εἶναι ἡ φλόγα πού τίς ἀνάβει.

Ὄγδοον, γιά νά μᾶς θυμίζη ὅτι ὁ Δημιουργός τοῦ κόσμου πρίν ἀπ’ ὅλα δημιούργησε τό φῶς καί κατόπιν ὅλα τά ἄλλα κατά σειράν: “Καί εἶπεν ὁ Θεός γενηθήτω φῶς, καί ἐγένετο φῶς”(Γεν 1, 3). Ἔτσι πρέπει καί στήν ἀρχή τῆς πνευματικῆς μας ζωῆς πρῶτα νά λάμψη μέσα μας τό φῶς τῆς ἀληθείας τοῦ Χριστοῦ. Ἀπ’ αὐτό τό φῶς τῆς ἀληθείας τοῦ Χριστοῦ ἔπειτα δημιουργεῖται καί ξεφυτρώνει καί μεγαλώνει μέσα μας κάθε καλό»

Πηγή:

http://www.truthtarget.gr

Ορθόδοξη Απολογητική

"Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς". Είναι "σωτήρας" η Παναγία; - Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς (+1956)


HEART QUESTIONS & ANSWERS

Ερωτήσεις & Απαντήσεις - Ορθοδοξία"Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς". Είναι "σωτήρας" η Παναγία;

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς (+1956)

Ρωτάτε για ποιό λόγο ολόκληρη η Ορθόδοξη Εκκλησία αποκαλούν τη Θεοτόκο «σωτήρα» λέγοντας «Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς», ενώ ένας είναι ο Σωτήρας ο Ιησούς Χριστός, ο Βασιλιάς και Κύριος.

 Τέτοιου είδους ερώτημα θέτεις και περιμένεις απάντηση. Είναι εύκολο να θέτεις αδιανόητα ερωτήματα και να περιμένεις αναπαυτικά να σου απαντήσουν, έτσι δεν είναι; Αυτό το πονηρό ερώτημα, δεν είναι δικό σου ούτε προέρχεται από σένα αλλά από εκείνους που αμέσως μετά τον πόλεμο γύριζαν στη Μάτσβα και πωλούσαν αμερικανική εξυπνάδα στους Ματσβάνους.

Αληθεύει ότι ένας είναι ο Σωτήρας του κόσμου και Μεσσίας, που για μας υπέφερε το πάθος της σταύρωσης και το θάνατο. Δεν υπάρχουν δύο σωτήρες αλλά ένας. Όμως αληθεύει πως η Θεοτόκος μπορεί να σώσει τους ανθρώπους από την εξαθλίωση και την αδυναμία, όπως μας μαρτυρεί η εμπειρία. Μπορεί να μας δωρίσει τη σωτηρία παρακαλώντας τον Γιό της και Σωτήρα του κόσμου.

Εμείς παρακαλούμε και τους Αγίους Αποστόλους: «Άγιοι Απόστολοι σώστε μας!». Αυτό δεν σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε πολλούς σωτήρες αλλά έναν και μοναδικό. Όμως παρακαλούμε τους Αποστόλους ως πνευματικά φωτισμένους και ηθικά άξιους που είναι κοντά στο Θεό να παρακαλέσουν τον Σωτήρα του κόσμου για τη σωτηρία μας.

Και στον Άγιο Νικόλαο κατά την προσευχή μπορούμε να πούμε: «Άγιε Νικόλα σώσε μας!». Αυτό δεν σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε τον Άγιο Νικόλαο ως Σωτήρα του κόσμου, ίσον προς τον Ιησού Χριστό, ούτε ότι απομακρυνόμαστε από αυτή την αλήθεια, ότι πάντοτε και πάντα ένας και μοναδικός είναι ο Σωτήρας του κόσμου. Αλλά προσευχόμαστε στον Άγιο Νικόλαο ή σε όποιον άλλον άγιο να μας σώσει παρακαλώντας τον Σωτήρα και Ελεήμονα Κύριο.

 Η περίπτωση είναι παρόμοια με το να παρακαλούμε τους πρίγκιπες να παρακαλέσουν με τη σειρά τους το βασιλιά για κάτι που θέλουμε ή με το να παρακαλούμε κάποιους από τους συγγενείς μας να πάρουν το μέρος μας στο δικαστήριο.

Εμείς, πιστεύουμε στη συγγένεια με το Θεό, στην οικογένεια του Χριστού την πνευματική, την ένδοξη και αθάνατη. Κάθε σωματική συγγένεια στη γη είναι μόνο εικόνα ή σύμβολο της ουράνιας θεϊκής συγγένειας.

Ειρήνη και χαρά από τον Κύριο.

(Από το βιβλίο: Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, «Δεν φτάνει μόνο η πίστη…»)

Πηγή:

https://proskynitis.blogspot.com

https://proskynitis.blogspot.com/2018/08/blog-post_636.html

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ

Κυριακή, 19 Αυγούστου 2018

Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (+1994) συζητάει για την Θεοτόκο με έναν Γερμανό Προτεστάντη Πάστορα


HOLY VIRGIN MARY MOTHER OF GOD

Η Υπεραγία ΘεοτόκοςΟ Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (+1994) συζητάει για την Θεοτόκο 

με έναν Γερμανό Προτεστάντη Πάστορα

Γράφει καί ὁ π. Ἀθανάσιος Σιμωνοπετρίτης:

«Θυμᾶμαι χαρακτηριστικά μία περίπτωσι ἑνός ἑλληνομαθοῦς πάστορος Γερμανοῦ ὁ ὁποῖος εἶχε σπουδάσει στή Θεσσαλονίκη. Ὁ ἄνθρωπος πάρα πολύ σκανδαλιζόταν γιατί τιμοῦμε τήν Παναγία μας. Ἀφοῦ τόν κέρασε ὁ π. Παΐσιος, τόν ρώτησε:

—Τί δουλειά κάνεις;

—Θεολόγος εἶμαι.

Ὁ διορατικός Γέροντας τόν κοίταξε ἐρευνητικά καί τόν ρώτησε:

—Ἁπλῶς “θεολόγος” εἶσαι ἤ μήπως εἶσαι καί κάτι ἄλλο;

—Ὄχι, εἶμαι καί πάστωρ.

—Ἄ, καλά· Πῶς σοῦ φάνηκε τό Ἅγιον Ὄρος; Σοῦ ἄρεσε;

—Ὅλα μοῦ ἄρεσαν, ἀλλά ἐδῶ πολύ τιμᾶτε τήν Παναγία!

—Γιατί σοῦ κακοφαίνεται αὐτό;

—Αἴ, νά, περισσότερο πρέπει νά τιμᾶτε τό Χριστό.

—Μά, τιμώντας τήν Παναγία, τό Χριστό τιμᾶμε!

— Αἴ, ὄχι πάτερ, δέν εἶναι τό ἴδιο πρᾶγμα, ἐπέμενε ἐκεῖνος.

Ὁπότε ὁ Γέρων Παΐσιος χρησιμοποιώντας ἕναν ὡραῖο ποιμαντικό τρόπο, τοῦ λέει:

—Ἐσένα ἡ μάνα σου, σόι γυναῖκα δέν εἶναι!

—Ποῦ τήν ξέρεις τή μάνα μου καί τή βρίζεις;

— Αἴ, ὅπως ἐγώ δέν ξέρω τή μάνα σου καί τή βρίζω καί σοῦ κακοφαίνεται, ἔτσι κι ἐμένα μοῦ κακοφαίνεται γιατί δέν ξέρεις τή Μάνα μου τήν Παναγία καί λές τέτοια πράγματα! Ἄντε, τό λοιπόν, νά σοῦ πῶ τί εἶναι ἡ Παναγία...

Ἄρχισε νά τοῦ λέη γιά τήν Παναγία, ἔτσι μ᾽ ἕνα πολύ ὡραῖο τρόπο, ὁπότε ὁ ἄνθρωπος τά ἔχασε! Μάλιστα, συγκεκριμένα τοῦ εἶπε ἕνα παράδειγμα μ᾽ ἕνα σωλῆνα. Τόν ρώτησε:

— Ἀπό ἕνα σωλῆνα ὅταν περάση τό νερό, ἔχει ὁ σωλήνας αὐτός καμμιά ἀξία;

—Ὄχι, δέν ἔχει καμμιά ἀξία. Ἁπλῶς βοήθησε, πέρασε τό νερό καί ἀπό ᾽κεῖ καί πέρα ὁ ρόλος του τελείωσε· ἀπάντησε ὁ πάστωρ.

Ὁ π. Παΐσιος συνέχισε:

—Ναί, ἡ Παναγία ὅμως δέν εἶναι ἕνας σωλήνας πού ἁπλῶς πέρασε ἀπό μέσα τό Νερό. Εἶναι ἕνας σπόγγος οὐράνιος πού κρατάει συνέχεια τόν Χριστό, γι᾽ αὐτό λέγεται Θεοτόκος, γι᾽ αὐτό κι ἐμεῖς τήν τιμοῦμε!

Μέ αὐτό τό ἁπλό παραδειγματάκι, ὁ ἄνθρωπος δέν ξέρω ἄν πείσθηκε ἀπολύτως, πάντως ξέρω ὅτι εἰρήνευσε καθώς ἔφυγε ἀπό τό Γέροντα».

Από το βιβλίο:

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ

Ἡ Θεοτόκος

ἐκδ. Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός (6978461846)

Ἀθήνα 2012

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΗ

Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2018

Η Παναγία έδωσε την ανθρώπινη φύση σε έναν άνθρωπο που ήταν πάντα Θεός


HOLY VIRGIN MARY MOTHER OF GODΗ Παναγία έδωσε την ανθρώπινη φύση σε

έναν άνθρωπο που ήταν πάντα Θεός

Ἀρχιμ. Ἰωάννης Κωστώφ:

Διαβάζουμε: «—Ἐσείς οἱ ἱερεῖς εἶσθε τρελλοί πού διδάσκετε τό λαό, ὅτι ἡ Παναγία εἶναι ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός εἶναι τό πρῶτο ὄν καί δέν εἶναι δυνατόν νά ἔχη μητέρα, ἔλεγε ἕνας μηχανικός σ᾽ ἕναν ἱερέα.

—Ἔχεις δίκιο, ἀπάντησε ὁ ἱερέας. Ὁ Θεός, ὡς Θεός, δέν μπορεῖ νά ἔχη μητέρα. Ἀλλά ὁ Θεός, ὡς ἄνθρωπος, μπορεῖ, μάλιστα πρέπει νά ἔχη μητέρα.

—Τώρα ἀρχίζω νά καταλαβαίνω.

—Μποροῦμε νά ποῦμε γιά μιά γυναῖκα πώς εἶναι μητέρα τοῦ Πάπα, τοῦ Βασιλιᾶ, τοῦ Ἐπισκόπου ἤ τοῦ Ἱερέως;

—Βεβαίως.

—Καί ὅμως, γνωρίζουμε ὅτι ἡ μητέρα αὐτή δέν ἔδωσε τήν ἐξουσία τοῦ Πάπα, τοῦ Βασιλιᾶ, τοῦ Ἐπισκόπου ἤ τοῦ Ἱερέως. Ἡ Παναγία δέν ἔδωσε τήν ἀνθρώπινη φύσι σ᾽ ἕνα ἄνθρωπο πού ἔγινε Θεός, ἀλλά ἔδωσε τήν ἀνθρώπινη φύσι σ᾽ ἕναν ἄνθρωπο πού ἦταν πάντα Θεός, πολύ πρίν τήν Ἐνσάρκωσι.

Βεβαίως, ἡ πρότασι εἶναι τολμηρή, ἀλλά σωστή. Ἡ Σύνοδος τῆς Ἐφέσου τό 431 τή θέσπισε».

Από το βιβλίο: Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ, Ἡ Θεοτόκος, ἐκδ. Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός (6978461846), Ἀθήνα 2012

Πέμπτη, 9 Αυγούστου 2018

Ο Τίμιος Σταυρός είναι το σύμβολο της νίκης κατά των δαιμόνων - Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος


SAINT JOHN CHRYSOSTOM QUOTES

Άγιος Ιωάννης ο ΧρυσόστομοςΟ Τίμιος Σταυρός είναι το σύμβολο της νίκης κατά των δαιμόνων

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ο Τίμιος Σταυρός είναι το σύμβολο της νίκης κατά των δαιμόνων, το μαχαίρι κατά της αμαρτίας, το ξίφος με το οποίο τρύπησε το φίδι ο Χριστός.

Ο Σταυρός είναι το θέλημα του Πατρός, η δόξα του Μονογενούς Υιού, η χαρά του Αγίου Πνεύματος, το κόσμημα των αγγέλων, η ασφάλεια της Εκκλησίας, το καύχημα του Παύλου, η προστασία των αγίων, το φως ολοκλήρου της οικουμένης.

Χάρις εις τον Τίμιον Σταυρόν ανακαλύψαμε την βασιλεία. Άνοιξε ο Παράδεισος. Μας έδωκε πάλι την παλαιά πατρίδα, μας έφερε στην πόλη των προγόνων μας, έδωκε κατοικία σε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος.

Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018

Πράξεις 2, 17-19: Ο Θεός κάνει θαύματα στον Ουρανό και στη Γή


PAINTING LEAVESΠράξεις 2, 17-19: Ο Θεός κάνει θαύματα στον Ουρανό και στη Γή

Οι Προτεστάντες δείχνουν δυσπιστία στα θαύματα που κάνει ο Θεός στους ανθρώπους λέγοντας ότι τέτοια πράγματα δεν συμβαίνουν.

Αλλα στο Πράξεις 2, 17-19 όπως και σε πολλά άλλα αγιογραφικά χωρία λέει ο Θεός ότι στις έσχατες ημέρες, στην εποχή της Καινής Διαθήκης, όπως έχει προφητευθεί από τον Προφήτη Ιωήλ, θα δώσει θαύματα επάνω στον ουρανό και σημεία στην γη κάτω που θα μαρτυρούν την θεία Του δύναμη.

Τέτοια μεγάλα θαύματα υπάρχουν σε όλη την Αγία Γραφή, στην Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας και στους βίους των Αγίων της Εκκλησίας.

Πράξεις 2, 17-19: 
"14 Τότε σηκώθηκε ὁ Πέτρος μαζὶ μὲ τοὺς ἕνδεκα, ὕψωσε τὴν φωνήν του καὶ τοὺς εἶπε, «Ἄνδρες Ἰουδαῖοι καὶ ὅλοι σεῖς ποὺ κατοικεῖτε εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ, ἂς γίνῃ τοῦτο γνωστὸν σ’ ἐσᾶς καὶ ἀκοῦστε προσεκτικὰ τὰ λόγια μου.
15 Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ δὲν εἶναι μεθυσμένοι, καθὼς νομίζετε, διότι εἶναι ἡ τρίτη ὥρα τῆς ἡμέρας.
16 Αὐτὸ εἶναι ἐκεῖνο ποὺ ἔχει λεχθῆ διὰ τοῦ προφήτου Ἰωήλ,
17 Θὰ συμβῇ τοῦτο κατὰ τὰς ἐσχάτας ἡμέρας, λέγει ὁ Θεός, θὰ ἐκχύσω ἀπὸ τὸ Πνεῦμά μου εἰς κάθε ἄνθρωπον καὶ θὰ προφητεύσουν οἱ υἱοί σας καὶ αἱ θυγατέρες σας καὶ οἱ νέοι σας θὰ ἰδοῦν ὁράσεις καὶ οἱ γέροντές σας θὰ ὀνειρευθοῦν ὄνειρα·
18 ἀκόμη καὶ εἰς τοὺς δούλους μου καὶ εἰς τὰς δούλας μου κατὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας θὰ χύσω ἀπὸ τὸ Πνεῦμά μου, καὶ θὰ προφητεύσουν.
19 Θὰ δώσω τέρατα εἰς τὸν οὐρανὸν ἄνω καὶ σημεῖα εἰς τὴν γῆν κάτω".

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Πράξεις 2, 17-19:
"14 Kαι ο Πέτρος, καθώς στάθηκε όρθιος μαζί με τους έντεκα, ύψωσε τη φωνή του, και μίλησε προς αυτούς: Άνδρες Iουδαίοι και όλοι όσοι κατοικείτε στην Iερουσαλήμ, ας είναι σε σας γνωστό τούτο, και ακούστε τα λόγια μου.
15 Eπειδή, αυτοί δεν είναι μεθυσμένοι, όπως εσείς νομίζετε· επειδή, είναι η τρίτη ώρα τής ημέρας·
16 αλλά, τούτο είναι εκείνο που ειπώθηκε από τον προφήτη Iωήλ:
17 «Kαι κατά τις έσχατες ημέρες, λέει ο Θεός, θα ξεχύσω από το πνεύμα μου επάνω σε κάθε σάρκα· και θα προφητεύσουν οι γιοι σας και οι θυγατέρες σας, και οι νέοι σας θα δουν οράσεις, και οι πρεσβύτεροί σας θα δουν όνειρα·
18 και ακόμα, επάνω στους δούλους μου και επάνω στις δούλες μου κατά τις ημέρες εκείνες θα ξεχύνω από το πνεύμα μου, και θα προφητεύσουν·
19 και θα δείξω τέρατα επάνω στον ουρανό, και σημεία κάτω στη γη".


Άβελ-Τάσος Γκιουζέλης