Photo

Σύναξη Νέων Παλαιοχωρίου

Σάββατο, 30 Ιουνίου 2018

Η Εκκλησία έχει νομοθετική εξουσία: Πράξεις 15:28, Πράξεις 16:4, A´ Κορ. 5:4-5 - Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ


ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ


Η Εκκλησία έχει νομοθετική εξουσία:

Πράξεις 15:28, Πράξεις 16:4, A´ Κορ. 5:4-5

Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ

Ἡ Ἐκκλησία ἔχει νομοθετική ἐξουσία:

«“Ἔδοξε γάρ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι καί ἡμῖν (: ἀποφασίσθηκε ἀπό τό Ἅγ. Πνεῦμα κι ἐμᾶς) μηδέν πλέον ἐπιτίθεσθαι ὑμῖν βάρος πλήν τῶν ἐπάναγκες τούτων”(Πράξεις 15, 28 κ.τ.λ.). (Ἄρα οἱ Ἀπόστολοι καί ἡ πρώτη αὐτή Σύνοδος μποροῦσαν, ἐάν ἔκριναν εὔλογο, νά ἐπιβάλουν καί ἄλλο βάρος ἤ μᾶλλον Ἐκκλησιαστικούς κανόνες στούς τότε χριστιανούς.)

“Ὡς δέ διεπορεύοντο τάς πόλεις, παρεδίδουν αὐτοῖς φυλάσσειν τά δόγματα τά κεκριμένα (: πού εἶχαν ἀποφασισθῆ) ὑπό τῶν ἀποστόλων καί πρεσβυτέρων τῶν ἐν Ἱερουσαλήμ”(Πράξεις 16, 4)·

“Συναχθέντων ὑμῶν καί τοῦ ἐμοῦ πνεύματος σύν τῇ δυνάμει τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, παραδοῦναι τόν τοιοῦτον [τόν αἱμομίκτη] τῷ σατανᾷ εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκός, ἵνα τό πνεῦμα σωθῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ”(Α´ Κορ 5:4-5)».

Από το Βιβλίο: Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ, Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΣ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ, Ἐκδόσεις Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός (6978461846, 2108220542), Σταμάτα 2014

Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018

Εξαιτίας της ζωής που κάνουμε οι δαίμονες έχουν εξουσία πάνω μας - Άγιος Λουκάς ο Ιατρός, Επίσκοπος Κριμαίας (+1961)


ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣἘξαιτίας τῆς ζωῆς πού κάνουμε 

οἱ δαίμονες ἔχουν ἐξουσία πάνω μας

Άγιος Λουκάς ο Ιατρός, Επίσκοπος Κριμαίας (+1961):

«Ὁ Κύριος ἔστειλε τούς μαθητές του στόν κόσμο νά διώχνουν τά δαιμόνια. Ἄς βάλουμε γιά τόν ἑαυτό μας σκοπό νά διώξουμε τούς δαίμονες ἀπ᾽ τή δική μας καρδιά. Καί πρῶτα ἄς παραδεχθοῦμε μέ ταπείνωσι ὅτι ἐξαιτίας τῆς ζωῆς πού κάνουμε οἱ δαίμονες ἔχουν ἐξουσία πάνω μας. Ἄν μ᾽ αὐτή τήν ταπεινή σκέψι θ᾽ ἀρχίσουμε ἀπ᾽ τή μετάνοια καί ζητήσαμε τήν παντοδύναμη βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τότε θά λάβουμε τή χάρι Του. Καί τότε θά μπορέσουμε νά διώχνουμε τά δαιμόνια ὄχι μόνο ἀπ᾽ τή δική μας καρδιά, ἀλλά καί ἀπ᾽ τίς καρδιές τῶν συνανθρώπων μας».

Πηγή:

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΗ

Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

Ερώτηση: Ποια είναι η ιστορία της Δημιουργίας και Σωτηρίας του ανθρώπινου γενους και γιατι ο Χριστός αποφασισε να ιδρυσει την Εκκλησία Του και τι είπε για το μέλλον Της;


ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΕρώτηση: Ποια είναι η ιστορία της Δημιουργίας και Σωτηρίας του ανθρώπινου γενους και γιατι ο Χριστός αποφασισε να ιδρυσει την Εκκλησία Του και τι είπε για το μέλλον Της;

Απάντηση:

Ο αληθινός Θεός είναι η Αγία Τριάδα: Ο Πατήρ, Υιός & το Αγιο Πνευμα! Είναι τρία Πρόσωπα, αλλά ένας Θεός.

Ο Τριαδικός Θεός είναι ο Δημιουργός του Σύμπαντος και του ανθρώπου.

Οι δύο πρώτοι άνθρωποι ειναι ο Αδάμ και η Εύα οι οποίοι και παράκουσαν την εντολή του Θεού, η οποία μάλιστα ήταν εντολή νηστείας: Ότι μπορούν να φάνε από όλα τα δέντρα του Παραδείσου εκτός από ένα δέντρο.

Αυτή την εντολή νηστείας στον Αδάμ και την Εύα την έβαλε ο Θεός για να τους δώσει την ευκαιρία να αγαπήσουν το Θεό με την ελεύθερη βούλησή τους.

Ο Αδάμ και η Εύα παράκουσαν την εντολή του Θεού και έτσι μπήκε το προπατωρικό αμάρτημα σε όλο το ανθρώπινο γένος αλλά και στη φύση.

Υστερα ο Αδάμ και η Εύα έκαναν πρώτα δύο παιδιά τον Άβελ και τον Κάιν, όπου ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ.

Στην συνέχεια ο Αδάμ και η Εύα έκαναν κι άλλα παιδιά και αυξήθηκε το ανθρώπινο γένος.

Οι άνθρωποι πάνω στην ελευθερία τους επέλεξαν την αμαρτία και φτάνουμε στην εποχή του Νώε όπου μονο η οικογένεια του Νώε αγαπούσε το Θεό. Όλοι οι άλλοι ανθρωποι είχαν πέσει στην ειδωλολατρεία και στην αμαρτία.

Ετσι ο Θεός είπε στον Νώε να κτίσει την Κιβωτό και για 100 περίπου χρόνια, όσο καιρό έκανε να κτιστεί η Κιβωτος έκανε κήρυγμα μετανοίας στους ανθρώπους αλλά όλοι τον

Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

Τι είναι Κατήχηση, πίστη & γνώση; - Η λέξη Κατήχηση χρησιμοποιήθηκε από παλαιά από τα χρόνια των Αγίων Αποστόλων


COMING HOME - ORTHODOXY

ΟρθοδοξίαΤι είναι Κατήχηση, πίστη & γνώση;

Η λέξη Κατήχηση χρησιμοποιήθηκε από παλαιά 

από τα χρόνια των Αγίων Αποστόλων

Τι είναι Ορθόδοξη Κατήχηση;

Είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας μας για την πίστη μας, που πρέπει όλοι οι χριστιανοί να τη μάθουμε, για να γίνουμε συνειδητοί χριστιανοί και να ευαρεστήσουμε τον Θεό.

Ποια είναι η έννοια της λέξης "Κατήχηση";

Η λέξη "Κατήχηση" σημαίνει διδασκαλία, προφορική. Και χρησιμοποιήθηκε η λέξη αυτή από παλαιά, από τα χρόνια των αγίων Αποστόλων, για να δηλώσει την στοιχειώδη διδασκαλία της χριστιανικής πίστης, που είναι αναγκαία για κάθε χριστιανό. Είναι δε πλασμένη η λέξη από εκείνο που συνέβη την Πεντηκοστή. Κατά την Πεντηκοστή ήρθε από πάνω, από τον ουρανό, προς τα κάτω ήχος, σαν ισχυρή βοή ανέμου και γέμισε όλο το σπίτι, όπου ήταν συγκετρωμένοι οι μαθητές. Από αυτές τις λέξεις "κάτω-ήχος", έγινε η λέξη "Κατήχηση".

Τι χρειάζεται για να γίνουμε συνειδητοί χριστιανοί και να ευαρεστήσουμε τον Θεό;

Χρειάζεται όπως είπαμε, Κατήχηση. Για να ευαρεστήσουμε τον Θεό, χρειάζεται κατά πρώτον να έχουμε την γνώση του αληθινού Θεού μας και σωστή πίστη σ'Αυτόν και δεύτερον η ζώή μας να έχει έργα καλά σύμφωνα με την πίστη μας.

Γιατί κατά πρώτον είναι αναγκαία η πίστη;

Γιατί όπως τα λέει ο λόγος του Θεού "χωρίς πίστη είναι αδύνατον να ευαρεστήσουμε τον Θεό"(Εβρ.11, 6).

Γιατί πρέπει τα καλά έργα να είναι αχώριστά από την πίστη;

Γιατί όπως το λέει ο λόγος του Θεού "η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρά".

Τι είναι πίστη;

Κατά το ωραίο ορισμό του αποστόλου Παύλου, πίστη είναι "ελπιζομένων υπόστασις, πραγμάτων έλεγχος, ου βλεπομένων"(Εβρ11, 1), δηλαδή ακλόνητη πεποίθηση στην

Η Σημασία της Κατήχησης & πρώτες οδηγίες για την Ορθόδοξη Χριστιανική ζωή


ORTHODOXY IS LOVE

Η Ορθοδοξία είναι ΑγάπηΗ Σημασία της Κατήχησης 

& πρώτες οδηγίες για την Ορθόδοξη Χριστιανική ζωή

Όταν κάποιος δεν είναι βαπτισμένος αλλά ξεκινάει την Κατήχηση τότε ανήκει στην τάξη των Κατηχουμένων.

Δηλ. ένας π.χ. Προτεστάντης που αποφασίζει να βαπτιστεί Ορθόδοξος Χριστιανός, όταν ξεκινάει την Κατήχηση παύει να είναι Προτεστάντης. Πλέον ανήκει στην τάξη των Κατηχουμένων της Ορθοδοξίας.

Για να ξεκινήσει κάποιος Προτεστάντης την Ορθόδοξη Κατήχηση με σκοπό να βαπτιστεί Ορθόδοξος Χριστιανός πρέπει να πάρει μερικές αποφάσεις και να βάλει μερικούς κανόνες στη ζωή του με σκοπό να διδαχτεί σωστά την Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη και να αποβάλλει από την ψυχή του τις Προτεσταντικές διδασκαλίες.

Πρέπει να πηγαίνεις από δω και πέρα κάθε Κυριακή στη Θεία Λειτουργία και επειδή δεν είσαι ακόμη βαπτισμένος Ορθόδοξος Χριστιανός θα μείνεις στη Θ. Λειτουργία μέχρι το Ευαγγέλιο. Από το Ευαγγέλιο και μετά παρακολουθούν τη Θεία Λειτουργία μόνο οι βαπτισμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί.

Επίσης δεν πρέπει να ξαναδιαβάσεις ποτέ Προτεστάντικα κείμενα (βιβλία, φυλλάδια, άρθρα στο internet κλπ.), γιατί όταν διαβάζουμε προτεστάντικα κείμενα μολύνεται η ψυχή μας με αιρετικές, λανθασμένες διδασκαλίες.

Τα Προτεστάντικα κείμενα έχουν μέσα κάποιες σωστές διδασκαλιες π.χ. για τη ζωή του Χριστού, αλλά παράλληλα έχουν μέσα και αιρετικές λανθασμένες διδασκαλίες παρερμηνεύοντας την Αγία Γραφή και απομονώνοντας εδάφιά της με αποτελεσμα να βγαίνει άλλο νόημα.

Επισης δεν πρεπει να ξαναπας ποτέ σε Προτεστάντικες συναθροίσεις. Αν καποιος συγγενεις ή φιλος σου σε προσκαλέσει να πας θα του πεις: "Είμαι Ορθόδοξος δεν θέλω να έρθω. Πηγαίνω μόνο σε Ορθόδοξες εκκλησίες".

Με αυτόν τον τρόπο ξεκαθαρίζεις την θέση σου με ευγένεια χωρις να προσβάλλεις τον άλλο.

Επίσης, να προσπαθείς να κάνεις τον Σταυρό στην αρχή της ημέρας ή πριν βγεις από το σπίτι λέγοντας "Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με" (και ότι άλλο θες ως προσευχή).

Επίσης προσπάθησε να έχεις μαζί σου πάντα μία εικονίτσα του Χριστού και της Παναγίας. Εχε την μέσα στο πορτοφόλι σου ή στην τσάντα σου.

Μία Εικόνα του Χριστού είναι μία φωτογραφία του Χριστού, δεν λατρευουμε το ξύλο και το

Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018

Άγιος Θεοφάνης & Αγία Πανσέμνη η πρώην πόρνη στην Αντιόχεια της Συρίας (+363) - 10 Ιουνίου


SAINTS OF MY HEARTΆγιος Θεοφάνης & Αγία Πανσέμνη

η πρώην πόρνη στην Αντιόχεια της Συρίας (+363)

10 Ιουνίου

Oύτος ο Όσιος Θεοφάνης ήτον από την Aντιόχειαν, γεννηθείς δε από γονείς απίστους και ασεβείς, ογλίγωρα μετετέθη προς την εις Xριστόν πίστιν και ευσέβειαν. Όταν δε έφθασεν εις ηλικίαν δεκαπέντε χρόνων, επήρε γυναίκα διά γάμου, και ζήσας με αυτήν χρόνους τρεις, αφ’ ου εκείνη απέθανεν, ευθύς αυτός προσήλθεν εις την του Xριστού Eκκλησίαν, και εδέχθη το Άγιον Bάπτισμα.

Όθεν κοντά εις την πόλιν της Aντιοχείας κτίσας ένα κελλάκι στενώτατον, έκλεισεν εκεί μέσα τον εαυτόν του ο αοίδιμος, καθαριζόμενος πάντοτε από όλα τα πάθη, και αποκτώντας όλα εκείνα τα μέσα και όργανα, τα οποία συνεργούσι προς την τελειότητα, και άκραν αρετήν. Mαθών δε διά μίαν δημοσίαν πόρνην Πανσέμνην ονομαζομένην, πως γίνεται εις πολλούς αιτία απωλείας, επροσευχήθη πρώτον και αφιέρωσε τον εαυτόν του εις τον Θεόν.

Έπειτα ευγήκεν από το κελλίον του, και εκδυθείς το τρίχινον φόρεμα οπού εφόρει, ενεδύθη φορέματα πολύτιμα. Eπήρε δε από τον πατέρα του και δέκα λίτρας χρυσάφι, λέγωντας εις αυτόν, ότι έχει να πάρη άλλην γυναίκα. Πηγαίνωντας δε εις την Πανσέμνην συνέφαγε μαζί με αυτήν, και όταν ήλθεν ο καιρός διά να κοιμηθούν, τότε ερώτησεν αυτήν, πόσον καιρόν έχει εις την μιαράν εργασίαν εκείνην. Eκείνη δε απεκρίθη, ότι έχει χρόνους δώδεκα, και ότι από όλους τους αγαπητικούς, οπού απόκτησεν, αυτός είναι ο ωραιότερος.

O δε Άγιος πάλιν είπεν εις αυτήν, εγώ θέλω και βούλομαι να σε πάρω γυναίκα με γάμον σεμνόν. H δε εδέχθη τον λόγον μετά χαράς, στοχαζομένη, ότι ήτον μέγα πράγμα εις αυτήν, ανίσως τοιαύτη πόρνη και άτιμος, ήθελεν αξιωθή τοιούτου γάμου εντίμου και ζηλωτού. Όθεν έδωκεν εις αυτήν το χρυσάφι οπού εβάστα και της είπεν, ότι πηγαίνει να ετοιμάση τα προς τον γάμον επιτήδεια.

Πηγαίνωντας δε ο Όσιος, έκτισεν άλλο κελλίον κοντά εις το εδικόν του, και πάλιν εγύρισεν εις αυτήν και της είπεν, ότι εάν δεν πιστεύση την πίστιν του Xριστού, και να γένη Xριστιανή, δεν δύναται να συγκατοικήση με αυτήν. H δε Πανσέμνη, πρώτον μεν, εδυσκολεύετο εις τούτο, και ανέβαλε τον καιρόν.

Ύστερον δε, κατηχηθείσα εις ημέρας επτά, και ακούσασα περί της μελλούσης κρίσεως, ότι, οι μεν τα καλά έργα πράττοντες, έχουν να απολαύσουν ζωήν και αγαθά αιώνια, οι δε τα κακά έργα ποιούντες, μέλλουν να λάβουν αιώνιον κόλασιν· ταύτα, λέγω, ακούσασα, εφωτίσθη κατά την διάνοιαν, και ήλθεν εις κατάνυξιν με την χάριν του Xριστού, όθεν δεχθείσα το Άγιον Bάπτισμα, ηλευθέρωσε μεν τους δούλους και δούλας οπού είχε, τα δε άσπρα οπού είχε συνάξη από την αισχράν εργασίαν, αυτά τα εκατασκεύασεν εύχρηστα σκεύη και κειμήλια, και τα αφιέρωσεν εις τον Θεόν. Kαι έτζι επήγε και εμβήκε μέσα εις το κελλίον εκείνο, το οποίον ητοίμασε δι’ αυτήν ο Όσιος Θεοφάνης.

Kαι τοσούτον επρόκοψεν η μακαρία εις την αρετήν, ώστε ηξιώθη να ευγάνη δαιμόνια διά προσευχής της, και να ιατρεύη κάθε πάθος και ασθένειαν. Zήσασα δε εκεί ένα χρόνον και δύω μήνας, απήλθε προς Kύριον, μαζί με τον Όσιον και θαυματουργόν Θεοφάνη.

(Από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)

Πηγή:

http://www.snhell.gr/references/synaxaristis/search.asp?id=938&search=3

Οι Άγιοι Άγγελοι στη ζωή του Χριστιανού - Αρχιμ. Ειρηναίου Λαφτσή


HAVE FAITH - ORTHODOXYΟι Άγιοι Άγγελοι στη ζωή του Χριστιανού

Αρχιμ. Ειρηναίου Λαφτσή

Πολλοί από τους ανθρώπους έχουν συνδέσει τους Αγγέλους με τα παραμύθια. Άλλοι νομίζουν ότι είναι διακοσμητικά στοιχεία της γιορτής των Χριστουγέννων. Υπάρχουν και κάποιοι που γνωρίζουν τους αγγέλους από τα έργα τέχνης καλλιτεχνών, κυρίως, της βικτωριανής σχολής.

Οι χριστιανοί όμως γνωρίζουμε πως οι Άγγελοι αποτελούν ζωντανή πραγματικότητα και δεν ανήκουν στην μυθολογία ή στην έμπνευση. Είναι ενεργητικές και δραστήριες παρουσίες μέσα στον κόσμο και μάλιστα αποτελούν δυναμικό μέρος του. Όποιος αγνοεί τους Αγγέλους, στην ουσία στερεί την ζωή του από την προστασία τους, την φροντίδα, την βοήθεια και την παρηγοριά τους, την οποία χαρίζει σε μας  ο Θεός όταν το ζητάμε με την προσευχής μας.

Ζούμε σε μια εποχή όπου η ζωή των άλλων δεν έχει αξία. Ο θάνατος έγινε το πιο συνηθισμένο φαινόμενο, τόσο οικείο σε μας, που το βλέπουμε καθημερινά στα Μέσα Ενημέρωσης και δεν μας προκαλεί κάποια ανησυχία ή εντύπωση. Οι ασθένειες κυριαρχούν ακόμη και με την μορφή παγκόσμιων επιδημιών, όπως ο Έμπολα. Οι ισχυροί της γης  εκλιπαρούν για ειρήνη στις διεθνείς συσκέψεις και όταν επιστρέφουν στους… οίκους τους, πωλούν όπλα.

Τα φυσικά φαινόμενα δημιουργούν αλλεπάλληλες πλημμύρες, σεισμούς, ξηρασίες  που είναι συνέπεια της ανθρώπινης κακοποίησης της φύσης. Σε ένα τέτοιο κόσμο, λοιπόν, είναι πολύ