Photo

Σύναξη Νέων Παλαιοχωρίου

Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018

Εβραίους 3,1 - Όπως ο Χριστός είναι Απόστολος και Αρχιερέας έτσι και οι Απόστολοι και οι μετέπειτα διάδοχοί τους είναι Απόστολοι και Αρχιερείς


TEXTS - ORTHODOXY

ΟρθοδοξίαΜε βάση το Εβραίους 3,1 όπως ο Χριστός είναι Απόστολος και Αρχιερέας έτσι και οι Απόστολοι και οι μετέπειτα διάδοχοί τους είναι Απόστολοι και Αρχιερείς.

Εβραίους 3,1: "Ὅθεν, ἀδελφοὶ ἅγιοι, κλήσεως ἐπουρανίου μέτοχοι, κατανοήσατε τὸν ἀπόστολον καὶ ἀρχιερέα τῆς ὁμολογίας ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν"

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:
Εβραίους 3,1: "Γι᾽ αυτό, άγιοι αδελφοί, μέτοχοι ουράνιας πρόσκλησης, κατανοήστε
τον απόστολο και αρχιερέα τής ομολογίας μας, τον Iησού Xριστό".

Video: Η μεταστροφή μίας Ορθόδοξης Γερμανίδας Μοναχής


CONVERSIONS TO ORTHODOXY

Μεταστροφές στην ΟρθοδοξίαΗ μεταστροφή μίας Ορθόδοξης Γερμανίδας Μοναχής

Video: Περί Θείας Εξομολόγησης -Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ


HOLY CONFESSION OF YOUR HEART

Η Θεία ΕξομολόγησηΠερί Θείας Εξομολόγησης -Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018

Ο π. Θεμιστοκλής Αδαμόπουλος ως τραγουδιστής του Rock συγκροτήματος The Flies & ο γκουρού στην Ινδία


HIPPIES MET ORTHODOXY


Ο π. Θεμιστοκλής Αδαμόπουλος ως τραγουδιστής 

του Rock συγκροτήματος The Flies & ο γκουρού στην Ινδία

Στά τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1960 ἕνας δεκαεννιάχρονος Ἕλληνοαυστραλός, ὁ Θεμιστοκλής Ἀδαμόπουλος (Themi Adams) μαζί μέ μερικούς φίλους του ἔφτιαξαν ἕνα συγκρότημα Rock μουσικῆς, τούς Flies. Τό συγκρότημα ταχύτατα ἔγινε διάσημο ἀνά τόν κόσμο, Διηγεῖται ὁ Θεμιστοκλής.

“Τότε ἦταν πολύ τῆς μόδας τά διάσημα μέλη τῶν Rock συγκροτημάτων νά ἐπισκέπτονται στήν Ἰνδία κάποιον γκουρού (=διδάσκαλο γιά μύησι στό Ἰνδουϊσμό) γιά συμβουλές καί πνευματική καθοδήγησι! Ἄρχισα, λοιπόν, νά πηγαίνω καί ἐγώ. Σέ ἕνα τέτοιο ταξίδι μου, ὁ γκουρού ἀκουμποῦσε τό χέρι του στό κεφάλι τοῦ κάθε ἐπισκέπτη λέγοντας:

—Σοῦ μεταδίδω γνώσι.

Ὅταν ἦρθε ἡ σειρά μου, σταμάτησε καί μοῦ εἶπε:

—Βγᾶλε τό Σταυρό σου (!).

Ἦταν ἐπίσης τῆς μόδας, τότε, γιά μᾶς, νά φορᾶμε Σταυρό. Ὄχι πώς πιστεύαμε, ἀλλά τόν φορούσαμε ὡς διακοσμητικό, μᾶλλον, στοιχεῖο. Ἐξεπλάγην ἀπ᾽ τήν προτροπή τοῦ γκουροῦ καί τοῦ εἶπα:

—Γιατί;

Ἀπάντησε ὁ γκουρού:

—Δέν μπορῶ νά σοῦ μεταδώσω γνώσι. Λοιπόν, θά τόν βγάλης;

Ἀπάντησα:

—Ὄχι.

Καί ἔφυγα, συγκλονισμένος ἀπ᾽ τό γεγονός. Γιατί δέν μποροῦσε νά δράση ὁ γκουρού (εἰδωλολάτρης!) ἐνώπιον τοῦ Σταυροῦ; Τί εἶναι, ἐπιτέλους, ὁ Σταυρός; Ἄρχισα νά διαβάζω μέ πάθος τό Εὐαγγέλιο. Ἔτσι ἀνακάλυψα τήν πίστι στόν Χριστό. Τά παράτησα ὅλα. Ἔγινα Ὀρθόδοξος Χριστιανός. Ἔκανα Θεολογικές σπουδές καί ἀφιέρωσα τή ζωή μου στό Χριστό, γενόμενος μοναχός”.

Ὁ ἄλλοτε μουσικός τῆς Rock εἶναι σήμερα ὁ Ἀρχιμ. Θεμιστοκλής Αδαμόπουλος. Ἐπί εἴκοσι χρόνια ἱεραπόστολος στή Σιέρρα Λεόνε τῆς Ἀφρικῆς. Ἐκεῖ, μέ ἀπόλυτη αὐταπάρνησι καί κάτω ἀπό τρομακτικά δύσκολες συνθῆκες, μεταδίδει τήν πίστι στούς Ἀφρικανούς ἀδελφούς μας. Φροντίζοντας, ὅσο μπορεῖ καί τίς τεράστιες ὑλικές τους ἀνάγκες.

Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018

Συζήτηση ενός αθέου με τον Άγιο Βαρσανούφιο της Μονής Όπτινα της Ρωσίας (+1913) για το αν η Θεία Κοινωνία είναι πραγματικό Σώμα και Αίμα Θεού


ATHEISTS MET ORTHODOXY

Μεταστροφές αθέων στην ΟρθοδοξίαΣυζήτηση ενός αθέου με τον Άγιο Βαρσανούφιο της Μονής Όπτινα της Ρωσίας (+1913) για το αν η Θεία Κοινωνία είναι πραγματικό Σώμα και Αίμα Θεού

Κάποιος είπε στόν Ἅγιο Βαρσανούφιο τῆς Μονῆς Ὄπτινα τῆς Ρωσίας (+1913):

—Δέν μπορῶ νά δεχθῶ πῶς ἕνα κομματάκι ψωμί καί λίγο κρασί εἶναι Σῶμα καί Αἷμα Θεοῦ.

—Δέν μοῦ λές, πιστεύεις ὅτι ἡ Ἀμερική ὑπάρχει;, τοῦ ἀπάντησε ο Ἅγιος Βαρσανούφιος της Όπτινα.

—Τί εἶναι αὐτά πού μοῦ λές; Καί τά παιδάκια τό πιστεύουν.

—Ἄν τότε κάποιος σοῦ πῆ πώς ἡ Ἀμερική δέν ὑπάρχει, τί θά τοῦ ἀπαντήσης; Ὅτι, φυσικά, ἡ Ἀμερική ὑπάρχει. Γιά τόν ἴδιο μόνο δέν ὑπάρχει· ἐπειδή ὁ ἴδιος (γιά δικούς του λόγους) δέν θέλει νά τό ἀποδεχθῆ. Κατά τόν ἴδιο τρόπο, λοιπόν, συμβαίνει καί μέ τό Μυστήριο τῆς Θ. Εὐχαριστίας. Δέν ἔχει σημασία, τί λέει ὁ καθένας. Σημασία ἔχει, τί λέει ὁ Χριστός. Καί ὁ Χριστός τό λέει ξεκάθαρα στό Εὐαγγέλιο: “Τοῦτο ἐστίν (=αὐτό εἶναι) τό σῶμα μου καί τοῦτο ἐστίν (=αὐτό εἶναι) τό αἷμα μου”(Μάρκου 14, 22-24).

Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018

Ποικιλία διακονιών και αρέτης μέσα στην Εκκλησία - Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ


TEXTS - ORTHODOXY

ΟρθοδοξίαΠοικιλία διακονιών και αρέτης μέσα στην Εκκλησία

Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ

Ἔλεγε ὁ Ἀββᾶς Νισθερώ: Μερικοί «προτίμησαν τήν προσφορά καί τή διακονία τῆς ἀγάπης πρός τούς ξένους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀνάγκη περιθάλψεως καί νοσηλείας. Μ’ αὐτή τήν ἀρετή τῆς φιλοξενίας κάποτε ὁ πατριάρχης Ἀβραάμ καί ὁ Λώτ εὐαρέστησαν τόν Κύριο, ὅπως συνέβη καί στίς ἡμέρες μας μέ τόν ἀξιομνημόνευτο μοναχό Μακάριο. Αὐτός ὁ ὅσιος Πατέρας διηύθυνε στήν Ἀλεξάνδρεια ἕνα γηροκομεῖο μέ ἐξαίρετη ἐπιμέλεια καί ὑπομονή. Διακόνησε μάλιστα, κατά τέτοιο τρόπο καί μέ τόση συνέπεια και ἀφοσίωσι, ὥστε ἡ ζωή του θεωρεῖται ἁγιασμένη καί ἰσάξια με αὐτή τῶν ἀναχωρητῶν Πατέρων.
Μερικοί ἐπίσης, προτίμησαν τό ἔργο τῆς προσφορᾶς καί ἀφιέρωσαν τόν ἑαυτό τους στή φροντίδα τῶν ἀρρώστων. Ἄλλοι πρόσφεραν τήν κοινωνική ἐπιρροή τους γιά τήν ἀνακούφισι τῶν δυστυχισμένων καί τῶν καταπιεσμένων συνανθρώπων τους. Πολλοί ἀφιέρωσαν τή ζωή τους στό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου καί ἄλλοι στήν ἄσκησι τῆς φιλανθρωπίας. Ὅλοι αὐτοί ἔλαμψαν καί δοξάσθηκαν μαζύ μέ τούς μεγάλους Ἁγίους. Κι αὐτό ἀσφαλῶς εἶναι δωρεά πού τούς χαρίσθηκε γιά τήν ἀγάπη καί τή φιλάνθρωπη προσφορά τους».

Στήν ἴδια γραμμή βρίσκεται καί ὁ π. Παΐσιος: «Ὅταν καθένας μοῦ πῆ αὐτό τό ὁποῖο ζητάει, τό ὁποῖο νοιώθει, ἐάν μέν ἔχη τοξίνες πνευματικές, ἐκεῖνες θά πρέπη νά τίς πετάξω, νά ἀφήσω τό ἁγνό. Νά τόν βοηθήσω στήν κλίσι του... Μά, θέλει ἐπιστήμων γιατρός; Νά γίνη ἕνας καλός ἐπιστήμων· ὁ,τιδήποτε. Θέλει ἁγιογραφία, ἔχει κλίσι; Νά γίνη ἕνας εὐλαβής ἁγιογράφος μέ φόβο Θεοῦ· νά κάνη εἰκόνες, πού νά κάνουν θαύματα. Λοιπόν, θέλει νά γίνη ἔγγαμος ἱερεύς; Ἡ χαρά μου, νά γίνη ἔγγαμος ἱερεύς νά βοηθηθῆ. Θέλει ἄγαμος; Νά γίνη ἄγαμος. Θέλει μοναχός; Θέλει ἡσυχαστής; Ὁ καθένας μέ τήν κλίσι τήν ὁποία ἔχει νά βοηθηθῆ ἀνάλογα. Ἀλλά, βλέπεις, στό ἴδιο τό καλούπι μας, πᾶμε να φτιάξουμε ὅλους τούς ἀνθρώπους καί τούς βασανίζουμε, γιατί κάνουν πράγματα ἀντίθετα, ἀπ᾽ ὅτι μποροῦν νά κάνουν».

Ἀκόμα: «Ὅλοι χρειάζονται στήν Ἐκκλησία. Ὅλοι προσφέρουν τίς ὑπηρεσίες τους σ᾽ αὐτήν· καί οἱ ἤπιοι χαρακτῆρες καί οἱ αὐστηροί. Ὅπως στό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀπαραίτητα καί τά γλυκά καί τά ξινά, ἀκόμη καί τά πικρά ραδίκια, γιατί καθένα ἔχει τίς δικές του οὐσίες καί βιταμίνες, ἔτσι καί στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ὅλοι εἶναι ἀπαραίτητοι».

«Κάποτε μᾶς ἔλεγε [ὁ Ἐδέσσης Καλλίνικος], θέλοντας νά μᾶς μιλήση γιά ποικίλα χαρίσματα πού ὑπάρχουν μέσα στήν Ἐκκλησία: “τό ἴδιο κουστούμι δέν κάνει γιά ὄλους. Σέ ἄλλους θά

Αιώνια, Μία Εκκλησία - Όχι νέα ίδρυση Εκκλησίας


ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΑιώνια, Μία Εκκλησία - Όχι νέα ίδρυση Εκκλησίας

Η Εκκλησία ιδρύθηκε επίσημα την ημέρα της Πεντηκοστής που ήρθε ο Παράκλητος-το Άγιο Πνεύμα, το 33 μ.Χ., η Οποία θα υπάρχει αιώνια.

Δεν θα εξαφανιστεί ποτέ η Εκκλησία όπως μας διαβεβαιώνει ο Χριστός και οι Απόστολοι στην Καινή Διαθήκη, ότι η Εκκλησία ποτέ δεν θα κατισχυνθεί από τους εχθρους της και τον διαβολο (Ματθ. 16, 18) και ότι η πίστη παραδώθηκε στους πιστούς μιά για πάντα, άπαξ διά παντός (Ιούδα 1, 3).

Επίσης ο Χριστός που ειναι η κεφαλή της Εκκλησίας μας λέει στην Καινή Διαθήκη ότι θα είναι μαζί μας όλες τις ημέρες μεχρι τις συντέλειας τοῦ κόσμου (Ματθ. 28, 20).

Επίσης το Άγιο Πνεύμα όπως μας λέει η Καινή Διαθήκη μένει αιωνίως στην Εκκλησία (Ιωάν. 14, 16-17) και την οδηγεί σε όλη την Αλήθεια (Ιωάν. 16, 13)

Αυτό που λένε όλες οι Προτεσταντικές ψευδο-εκκλησίες ότι η Εκκλησία αποστάτησε τον 4ο αιώνα και ξαναϊδρύθηκε όταν ιδρύθηκαν οι προτεσταντικές ομολογίες τους είναι πλάνη και ψεύδος.

Λέγοντας οι Προτεσταντικές ομολογίες ότι η Εκκλησία αποστάτησε, βγάζουν το Χριστό ψεύτη και την Καινή Διαθήκη ένα ψευδές βιβλίο.

Γιατί ο Χριστός και οι Απόστολοι είπαν στην Καινή Διαθήκη:

Ματθ. 16,18: "Κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς".

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Ματθ. 16,18: "Και εγώ δε σου λέγω τούτο· ότι συ είσαι Πετρος και επάνω εις αυτήν την πέτραν της ομολογίας σου θα οικοδομήσω ασάλευτον την Εκκλησίαν μου, και πύλαι Αδου (δηλαδή όλαι αι κακαί δυνάμεις του πονηρού διαβόλου και των διεστραμμένων ανθρώπων), δεν θα υπερισχύσουν και δεν θα κατορθώσουν τίποτε εναντίον της".

***

Ιούδα 1,3: "'Eπαγωνίζεσθαι τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ τοῖς ἁγίοις πίστει."

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:
Ιούδα 1,3: "Να αγωνίζεσθε με δύναμιν και επιμονήν υπέρ της πίστεως, η οποία άπαξ δια παντός έχει παραδοθή στους Χριστιανούς".

***

Ματθ. 28,20: "Ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. Ἀμήν".

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:
Ματθ. 28,20: "Εγώ θα είμαι μαζή σας όλας τας ημέρας, μέχρις ότου λάβη τέλος ο αιών αυτός. Αμήν".

***

Ιω. 14,16: "Καὶ ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν, ἵνα μένῃ μεθ᾿ ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα",

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:
Ιω. 14,16: "Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώση εκείνος άλλον οδηγόν και Παράκλητον, δια να μένη μαζή σας αιωνίως".

***

Ιω. 16,13: "Ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν· οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ᾿ ἑαυτοῦ, ἀλλ᾿ ὅσα ἂν ἀκούσῃ λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν".

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Ιω. 16,13: "Οταν όμως έλθη εκείνος, δηλαδή το Πνεύμα της αληθείας, θα σας οδηγήση εις κάθε αλήθειαν, που αναφέρεται στο έργον της σωτηρίας. Διότι δεν θα ομιλήση και εκείνος από τον ευατόν του, άσχετα από τον Πατέρα και εμέ, αλλά θα είπη όσα ακούσει από τον Πατέρα και θα σας αναγγείλη όσα πρόκειται να συμβούν".


Ορθοδοξία

Λίγα λόγια για την Μητέρα μας την Εκκλησία - Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ


COMING HOME - ORTHODOXY

ΟρθοδοξίαΛίγα λόγια για την Μητέρα μας την Εκκλησία

Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ

«Κάποιος ὀρυκτολόγος πῆρε ἕνα φακό καί ἄρχισε νά ἐξετάζη μέ προσοχή μιά πέτρα τοῦ μουσείου τοῦ Λούβρου. Μετά ἀπό ὀλιγόλεπτη ἐξέτασι φώναξε: “Δέν ἀξίζει τίποτε αὐτό τό μουσεῖο, ἀφοῦ εἶναι κτισμένο μέ τέτοιες πέτρες”. Τόν ἄκουσε κάποιος ἀρχιτέκτων καί ἐπενέβη λέγοντας: “Κύριε, τό κτίριο πρέπει νά ἐξετασθῆ στό σύνολό του, γιά νά δῆτε ἄν εἶναι ὡραῖο. Ἡ ἀρχιτεκτονική καί ὄχι ἡ ὀρυκτολογία ἔχει τό λόγο”. Ἔτσι καί τήν ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πρέπει νά τήν ἐξετάσουμε στό σύνολό της. Μπορεῖ πολλές πέτρες, δηλ. ἄτομα, νά μή στέκωνται στό ὕψος τους, ἀλλά ὁ ὀργανισμός τῆς ἐκκλησίας δέν παύει νά εἶναι τέλειος καί θαυμαστός στό σύνολό του».

***

Ὁ π. Dimitri Doudko κάνει ἕνα σωστό διαχωρισμό:

«Ὁ ναός δέν εἶναι ἡ Ἐκκλησία, εἶναι οἶκος προσευχῆς. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ οὐσία τῆς πίστεώς μας. Γιά νά μιλήσω μεταφορικά, ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὅ,τι ὑψηλότερο κατακτᾶ κανείς μέσα στό ναό. Γι᾽ αὐτό μέσα στό ναό μπορεῖ, στή χειρότερη περίπτωσι, νά συμβοῦν φοβερές ἀδικίες, στήν Ἐκκλησία αὐτό εἶναι ἀδύνατο. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἁγία.

Τό ναό μποροῦμε νά τόν δοῦμε, νά τόν ψηλαφίσουμε, ἐνῶ γιά τήν Ἐκκλησία λέμε: “Πιστεύω εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικήν καί ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν”. Ἡ Ἐκκλησία δημιουργήθηκε ἀπό τόν Ἴδιο τό Χριστό, οἰκοδομήθηκε ἀπό τούς ἀποστόλους καί τούς ἁγίους, ἀπό τό πνεῦμα τῆς πίστεώς τους. Γι᾽ αὐτό πιστεύουμε στήν Ἐκκλησία, ἐνῶ ἐπισκεπτόμασθε τό ναό. Μερικές φορές βλέπουμε ἐκεῖ ἄσχημα πράγματα. Ἀλλά τό Ἅγιο Πνεῦμα παίρνει ὅ,τι καλύτερο ἔχει ὁ κάθε ἄνθρωπος καί τό ἐντάσσει στό θησαυρό τῆς Ἐκκλησίας. Καί αὐτό τό καλύτερο δέν εἶναι τά ὑλικά ἀγαθά, ἀλλά τά πνευματικά· ἡ ἀγάπη, ἡ εὐσπλαγχνία, ἡ ἁγνότητα. Αὐτές εἶναι οἱ ἰδιότητες τῆς Ἐκκλησίας».

***

«Τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ στό πραιτώριο τοῦ Πιλάτου καί στό Σταυρό θά εἶναι πάντοτε ἡ ἐκφραστικότερη εἰκόνα τῆς Ἐκκλησίας. “Κατάστικτον τοῖς μώλωψι (: ἀπό πληγές) καί πανσθενουργόν (: παντοδύναμο)”.

Κατάστικτος τότε ὁ Χριστός ἀπό τό ἀκάνθινο στεφάνι, τή μαστίγωσι, τά ραπίσματα, τά φτυσίματα, τά καρφιά, τή λόγχη καί συγχρόνως πανσθενουργός καί παντοδύναμος, ἀφοῦ “ἐν Αὐτῷ ἦν πᾶν τό πλήρωμα τῆς Θεότητος σωματικῶς”, ἀφοῦ ἦταν “ὁ τά σύμπαντα τῇ δρακί περιέχων (: περιέχει στό χέρι Του)”.

Κατάστικτο ὅμοια καί τό σῶμα Του, ἡ Ἐκκλησία, ἀπό τίς ἁμαρτίες μας ἀλλά συγχρόνως ἡ μόνη κιβωτός σωτηρίας, ἡ μόνη βεβαία ἐλπίδα μας, πάντοτε “στῦλος καί ἑδραίωμα (: σταθερή βάσι) τῆς Ἀληθείας”».

***

Ἀλάθητο τῆς ἐκκλησίας: «Ἵνα γνωρισθῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς καί ταῖς ἐξουσίαις ἐν τοῖς ἐπουρανίοις διά τῆς ἐκκλησίας ἡ πολυποίκιλος σοφία τοῦ Θεοῦ»(Ἐφ 3, 10).

***

«Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἐγγυημένη ἀπό τόν Ὕψιστο, καί ἑπομένως δέν χρειάζεται νά ἀνησυχοῦμε γιατί μᾶς καλύπτει αὐτή ἡ ἐγγύησι».

***

Από το Βιβλίο: 

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ, Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΣ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ, Ἐκδόσεις Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός (6978461846), Σταμάτα 2014

Δ´ Μακκαβαίων 7, 4: “Πανάγιος Ἐλεάζαρος” – Με βάση την Αγία Γραφή επιτρέπεται να λέμε την Μητέρα του Χριστού “Παναγία”


HOLY VIRGIN MARY MOTHER OF GOD

Η Υπεραγία ΘεοτόκοςΜε βάση την Αγία Γραφη επιτρέπεται να λέμε την Μητερα του Χριστού “Παναγία”.

Στο Δ´ Μακκαβαίων 7, 4 ο Ελεάζαρος ονομάζεται “πανάγιος Ἐλεάζαρος”:

Δ´ Μακκαβαίων 7, 4:

“Οὐχ οὕτως πόλις πολλοῖς καὶ ποικίλοις μηχανήμασιν ἀντέσχε ποτὲ πολιορκουμένη, ὡς ὁ πανάγιος Ἐλεάζαρος· τὴν ἱερὰν ψυχὴν αἰκισμοῖς τε καὶ στρέβλαις πυρπολούμενος ἐνίκησε τοὺς πολιορκοῦντας διὰ τὸν ὑπερασπίζοντα τῆς εὐσεβείας λογισμόν”.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Δ´ Μακκαβαίων 7, 4: Ποτέ δεν έδειξε τόσην αντοχήν μία πόλις, όταν επολιορκείτο με πολυποικίλους πολιορκητικάς μηχανάς, όσην έδειξεν ο αγιώτατος Ελεάζαρος. Και μολονότι η ιερά ψυχή του κατεκαίετο από τας κακοποιήσεις και τας στρεβλώσεις, ενίκησεν εν τούτοις τους πολιορκητάς του χάρις στον υπέρμαχον της ευσεβείας λογισμόν”.

Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2018

Ματθαίου 4:5-7 – Οι Προτεστάντες παρερμηνεύουν την Αγία Γραφή απομονώνοντας συγκεκριμένα εδάφια όπως ο διάβολος στους 3 πειρασμούς του Χριστού


Πολύγλωσση Αγία Γραφή - ΟρθοδοξίαΠαρερμηνεία Αγία Γραφής

Οι Προτεσταντικές ομάδες-αιρέσεις παρερμηνεύουν την Αγία Γραφή απομονώνοντας συγκεκριμένα αγιογραφικά χωρία (=εδάφια), όπως ο διάβολος στους 3 πειρασμούς του Χριστού (Ματθ. 4:5-7) που χρησιμοποίησε τον Ψαλμό 90 [91 μασ.]:11-12 παρερμηνεύοντάς τον και ο Χριστός του απάντησε με το Δευτερονόμιο 6:16.

Η σωστή ερμηνεία του Ψαλμού 90[91]:11-12 βγαίνει μόνο αν συνδιαστει και με το Δευτερονόμιο 6:16. Αν απομονόσουμε το εδάφιο Ψαλμ. 90[91]:11-12 τότε θα βγάλουμε άλλο νόημα όπως έκανε ο διάβολος.

Ματθαίου 4, 5-7:

“5 Τότε παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, καὶ ἵστησιν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ

6 καὶ λέγει αὐτῷ· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, βάλε σεαυτόν κάτω· γέγραπται γὰρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ, καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου.

7 ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· πάλιν γέγραπται, οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν Θεόν σου”.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Ματθαίου 4, 5-7:

“5 Τοτε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος και δια του αέρος τον φέρνει εις την αγίαν πόλιν, την Ιερουσαλήμ, και τον τοποθετεί στο άκρο της στέγης του ναού του Σολομώντος.

6 Και λέγει προς αυτόν· “εάν είσαι Υιός του Θεού, ρίξε τον εαυτόν σου κάτω· διότι είναι γραμμένον, ότι ο Θεός θα δώση εντολήν στους αγγέλους προς χάριν σου και αυτοί θα σε σηκώσουν εις τα χέρια των αμέσως με προσοχήν, μήπως τυχόν και κτυπήση το πόδι σου προς κάποιον λίθον. (Τα δε πλήθη, που είναι συγκετρωμένα εις τας αυλάς του ναού, θα ίδουν το θαύμα και θα πιστεύσουν)”.

7 Απάντησεν εις αυτόν ο Ιησούς· “είναι επίσης γραμμένον· Δεν θα εκθέσης τον εαυτόν σου εις κίνδυνον, δια να δικιμάσης τον Θεόν” (και να πεισθής τάχα με χειροπιαστά γεγονότα, ότι πράγματι σε αγαπά και σε προστατεύει)”.


Ορθοδοξία

Video: #1 - Αντιαιρετικά εφόδια - Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ


ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ#1 - Αντιαιρετικά εφόδια - Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ

Video: Η Υπεραγία Θεοτόκος - π. Νίκων της Νέας Σκήτης Αγίου Όρους


HOLY VIRGIN MARY, MOTHER OF GOD

Η Υπεραγία ΘεοτόκοςΗ Υπεραγία Θεοτόκος - π. Νίκων της Νέας Σκήτης Αγίου Όρους

Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2018

Θα σώσει τελικά ο Θεός όλους τους ανθρώπους;


HEAVEN ON EARTH - ORTHODOXY

Ο Ουρανός στη Γη - Ορθοδοξία


Θα σώσει τελικά ο Θεός όλους τους ανθρώπους;

Είπε ένας Μοναχός:

Οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι ο Θεός μπορούσε να δημιουργήσει τον άνθρωπο χωρίς τη συνέργειά του, αλλά να τον σώσει χωρίς τη συμφωνία και τη συνέργεια του ιδίου του ανθρώπου είναι αδύνατο. Η σωτηρία και η απώλεια βρίσκονται στην ελευθερία του ανθρώπου.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ελευθερία του ανθρώπου είναι δυνητικά τόσο μεγάλη, που και στο επίπεδο του αιώνιου Είναι μπορεί να προσδιοριστεί αρνητικά απέναντι στο Θεό. Όσοι δεν το γνωρίζουν αυτό ή το λησμονούν ή τρέφονται με «ωριγενικό γάλα».

Ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι, και εμείς πρέπει να σκεφτόμαστε τη σωτηρία όλων και να προσευχόμαστε για όλους.

Αλλά ούτε η αποκάλυψη ούτε η πείρα μας, μας δίνουν βάση να ισχυριστούμε ότι όλοι θα σωθούν. Η ελευθερία είναι μεγάλο δώρο, αλλά φρικτό.

Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2018

Όταν πεθάνει ο άνθρωπος συναισθάνεται αμέσως σε τι κατάσταση βρίσκεται; - Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (+1994)


HAVE FAITH - ORTHODOXYΌταν πεθάνει ο άνθρωπος συναισθάνεται αμέσως σε τι κατάσταση βρίσκεται;

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (+1994)

 —Γέροντα Παΐσιε, όταν πεθάνει ο άνθρωπος, συναισθάνεται αμέσως σε τι κατάσταση βρίσκεται;

—Ναι, συνέρχεται και λέει «τι έκανα;», αλλά «φαϊντά γιόκ», δηλαδή δεν οφελεί αυτό. Όπως ένας μεθυσμένος, αν σκοτώσει λ.χ. την μάνα του, γελάει, τραγουδάει, επειδή δεν καταλαβαίνει τι έκανε, και όταν ξεμεθύσει, κλαίει και οδύρεται και λέει «τι έκανα;», έτσι και όσοι σ’ αυτήν την ζωή κάνουν αταξίες είναι σαν μεθυσμένοι.

Δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν, δεν αισθάνονται την ενοχή τους. Όταν όμως πεθάνουν, τότε φεύγει αυτή η μέθη και συνέρχονται. Ανοίγουν τα μάτια της ψυχής τους και συναισθάνονται την ενοχή τους, γιατί η ψυχή, όταν βγεί από το σώμα, κινείται, βλέπει, αντιλαμβάνεται με μια ασύλληπτη ταχύτητα.

Πηγή:

http://saintpaisios.wordpress.com

SAINT PAISIOS / Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης